{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 10 May 2017

雖然唔少男士都鍾意女仔留長頭髮,覺得「頭髮長長心地善良」之外仲仙氣十足,行步路都有風成個女神咁,但偏偏長頭髮呢家嘢,並唔係個個女仔都適合。唔少女星就算本身已經樣靚身材正,但留長頭髮時硬係覺得好似好普通咁,係到剪短頭髮時先驚覺原來佢咁鬼charm!日本就有網站請20-40令歲嘅男士,票選佢哋認為「最適合短髮嘅女星」,唔知當中又有冇你心水先?


10位 濱崎步 3.6%9位 松嶋菜菜子 4.6%


8位 長澤正美 5.4%


7位 本田翼 6.4%


6位 上戶彩 7.0%


5位 剛力彩芽 7.2%


4位 波瑠 7.4%


3位 能年玲奈 8.4%


2位 新垣結衣 9.6%


1位 廣瀨鈴 13.2%


屢獲大獎嘅德國攝影師Vijce就用實力證明畀大家睇,只要有心,就算幾平凡嘅地方都一樣影到靚相!
gags
沒有不美的地方 只有沒心的攝影
28 Jul 2017
最近網上就瘋傳一輯新加坡靚仔攝影師陳宇飛嘅相,估唔到,原來佢已經50歲!
gags
有樣有肌有才華 新加坡50歲逆齡猛男
27 Jul 2017