{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 06 Oct 2017
雖然以前廣告有話過︰「兩個就夠晒數~」,但事實上好多家庭都會有超過兩個小朋友,而作為家中排行第二嘅孩子,好多時都會覺得夾喺中間好冇著數,有咩都唔到自己話事,要聽晒大嗰個;最錫嘅又唔係自己,要錫晒細嗰個。但韓國網站wikitree就同大家分析,其實屋企排第二嘅你,係非常之優秀架!


獨立
由於好多時父母注意力都唔喺你身上,所以養成獨立嘅性格。


創作力強
排行第二嘅孩子相比老大同最細嘅孩子而言會較少約束、比較自由,更能夠開放式思考。


順得人意
屋企排第二嘅你,好多時就係因為夾喺兄弟姊妹中間,冇得隨自己心意去做,久而久之,就比其他人更識讓步,更順得人意。


有正義感
因為關愛被分薄嘅原因,對於公平、公正都非常敏感,見到不公平嘅事,都會無法置之不理。


好多朋友
可能因為喺屋企嘅注目程度會被兄弟姊妹分薄,所以好多時會將重心放喺朋友身上,從而得到更大嘅存在感。um……不過點解睇完以上「優點」之後,好似更顯做第二嘅小朋友嘅悲涼之處咁嘅……(汗)
不過唔好以為忍乞嗤好閒啫,對身體唔會造成咩大影響,事實上,忍住唔打乞嗤係有可能對身體造成極大傷害!
gags
可大可小 意想不到的忍乞嗤嚴重後果
19 Mar 2018
最近官方又傳出新消息,話《週刊少年Jump》50週年紀念又多一項,就係一齊懷念90年代嘅「JUMP 90’s CAFE」!
gags
《週刊少年Jump》50週年紀念 重溫90年代經典的「JUMP 90’s CAFE」 ...
16 Mar 2018