{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 12 Mar 2018

唔少人都鍾意行山,又可以做運動,又可以親親大自然呼吸新鮮空氣,不過除咗「上得山多終遇虎」之外,大家又有冇其他行山嘅奇聞怪事,甚至靈異經歷?

日本就有位著名嘅登山家兼恐怖小說家安曇潤平,由2004年開始喺怪談雜誌《幽》上連載佢嘅登山靈異故事《山怪談》,當中包含唔少親身經歷嘅事件,精彩之餘仲好有真實感,所以一直以來《山怪談》都有好高人氣!而最近就有消息指,《山怪談》已於3月7日推出漫畫,並由伊藤潤二、伊藤三巳華、豬川朱美、今井大輔、吉富昭仁等五位漫畫家負責繪製。據講《山怪談》將收錄5個鬼故,而且故事中都註明咗具體山名,平時有行開山嘅朋友,如果有機會去日本又打算行下山,唔怕嘅話,出發前不妨睇睇呢本《山怪談》,可能到時行山又會別有一番風味呢?
「遮紋身噴漆」唔單止可以完美遮蓋紋物,仲要大力擦都擦唔甩,可以Keep成3日都冇問題!
gags
擦都擦唔甩 日本發明完美遮紋身噴漆
07 Sep 2018
「兔耳護士史庫水」(ウサミミナーススク水)以護士服上衣+學校泳衣+護士帽+兔耳+兔尾巴5個組合為一套,非常可愛!
gags
萌度爆燈!VILLAGE VANGUARD開賣「兔耳護士史庫水」
06 Sep 2018