{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 19 Mar 2018
雖然打乞嗤係好自然嘅生理反應,但喺規範多多嘅人類社會中,打個乞嗤都要睇場合,有啲場合如果突然大大聲打乞嗤,確係非常失禮,呢個時候應該點做?咪就係忍住個乞嗤唔好打出黎。不過唔好以為忍乞嗤好閒啫,對身體唔會造成咩大影響,事實上,忍住唔打乞嗤係有可能對身體造成極大傷害!


《英國醫學期刊病例報告》(BMJ Case Reports)期刊就登過一個病例,指一名英國男子就係因為想打乞嗤時會捏住鼻,以及緊閉嘴巴去忍住唔打乞嗤,結果頸部感到不適,覺得腫脹嘅頸部內有爆裂嘅感覺,後來發現佢因為忍乞嗤而導致喉嚨撕裂,氣泡已經滲透胸腔,要接受靜脈注射抗生素,並且只可以靠鼻胃管灌食。

除此之外,當你忍住乞嗤時,氣壓有機會被逼衝向耳仔,甚至衝破耳膜,導致嚴重頭暈,或者聽力受損。而呢股氣壓都可能將感染嘅黏液推入耳咽管,引致中耳炎。更加嚴重嘅,強忍乞嗤可能會令你頸部受傷,甚至出現暫時性尿失禁。而且當你忍住乞嗤時,血壓會暫時性升高,如果你有輕微嘅心血管疾病,呢下一壓力有可能導致血管破裂,或者眼眶出血。

醫生就勸籲,想打乞嗤時唔好咁大聲,就用紙巾掩住口鼻,唔好用手捂住口鼻,或者用手捏住,呢個行為係相當危險,仲解釋話,喺罕見情況下,咁做仲會令空氣堵塞喺肺部,令腦動脈瘤破裂添!
「遮紋身噴漆」唔單止可以完美遮蓋紋物,仲要大力擦都擦唔甩,可以Keep成3日都冇問題!
gags
擦都擦唔甩 日本發明完美遮紋身噴漆
07 Sep 2018
「兔耳護士史庫水」(ウサミミナーススク水)以護士服上衣+學校泳衣+護士帽+兔耳+兔尾巴5個組合為一套,非常可愛!
gags
萌度爆燈!VILLAGE VANGUARD開賣「兔耳護士史庫水」
06 Sep 2018