{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 04 Jan 2017
雖然《你的名字》上映咁耐都差唔多就快落畫,但係大家對《你的名字》嘅熱愛依然不減!而除咗男女主角受大眾喜愛之外,最估唔到嘅係,有部分人對「口嚼酒」都深深著迷!點解咁講?因為早前日本C91活動中,竟然有人Cosplay《你的名字》嘅口嚼酒」!唔係真愛應該唔會好扮唔扮扮口嚼酒」囉!……Er……不過,睇返呢位人兄過往嘅Cosplay歷史,扮口嚼酒」似乎又好合理喎……


為咗唔淪為擺設,呢位Cosplayer仲特登喺自己側邊放咗個牌,話畀人知「口嚼酒」裡面有人,請大家同佢玩咁話喎。
咁有趣嘅Cosplay,當然引來唔少人圍觀及影相!


不過最估唔到嘅,係吸引咗在場勁多Cosplay三葉嘅女孩子投懷送抱痴埋去!得喇!知你威喇!返入去啦!

http://jin115.com/archives/52160491.html

如果你識用另一個角度欣賞,再加埋對巧手,莫講話藥箱都變成首飾箱丫,廢鐵都可以變成Steampunk Sculptures添呀!
gags
廢棄銅鐵唔係垃圾 巧手創出Steampunk Sculptures
21 Apr 2017
雖然有人話Virginia Mori簡直係意大利伊藤潤二,但撇除對伊藤潤二畫風嘅印象,獨立欣賞Virginia Mori嘅插畫,其實一樣非常出色!
gags
伊藤潤二迷必愛 意大利詭異插畫
20 Apr 2017