{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 04 Jan 2017
雖然《你的名字》上映咁耐都差唔多就快落畫,但係大家對《你的名字》嘅熱愛依然不減!而除咗男女主角受大眾喜愛之外,最估唔到嘅係,有部分人對「口嚼酒」都深深著迷!點解咁講?因為早前日本C91活動中,竟然有人Cosplay《你的名字》嘅口嚼酒」!唔係真愛應該唔會好扮唔扮扮口嚼酒」囉!……Er……不過,睇返呢位人兄過往嘅Cosplay歷史,扮口嚼酒」似乎又好合理喎……


為咗唔淪為擺設,呢位Cosplayer仲特登喺自己側邊放咗個牌,話畀人知「口嚼酒」裡面有人,請大家同佢玩咁話喎。
咁有趣嘅Cosplay,當然引來唔少人圍觀及影相!


不過最估唔到嘅,係吸引咗在場勁多Cosplay三葉嘅女孩子投懷送抱痴埋去!得喇!知你威喇!返入去啦!

http://jin115.com/archives/52160491.html

如果呢個調查放喺香港,可能更多人會要求要有維維呢個選項orz...
gags
千年一遇美少女唔算靚女?日網民高票認為環奈bb只係「可愛」 ...
17 Jan 2018
最近「庄司二号」就畫咗一系列超性感女版咸蛋超人,雖然一系列都係超人樣,但個個都波大腰幼身材正,仲有分唔同類型唔同個性添!
gags
咩類型都有 超性感女版咸蛋超人
17 Jan 2018