{ SKIP }
文:MenClub 小雲 圖:互聯網
POSTED ON 12 Jan 2017
德國一個26歲電影系學生Eugen Merher,因為要交功課,就用一個關於前馬拉松跑選決心衝出老人院的故事拍成一個非官方adidas廣告。


成個廣告一隻字一粒人聲都無,以純配樂貫串整段影片。Eugen係一個訪問話,廣告靈感係來自一個離世嘅親戚,「佢已經好老,但係心境好年輕,以前每日都行兩公里路,就係為咗送花俾佢妻子」,呢段片係youtube已經有 10,300,205個views,不過Adidas講明唔會用呢段片做佢地嘅廣告!

身為一個香港人,我會補充,我還花了一輩子在等待上...
gags
【知情色趣】人生流流長 造愛佔幾多?
23 Feb 2017
淨係見龜梨和也同山下智久再次喺同一套劇出現,對《野豬大改造》嘅粉絲而言已經充滿驚喜!
gags
修二與彰再次合體!山下X龜梨12年後再演新劇
23 Feb 2017