{ SKIP }
文:MenClub 小雲 圖:互聯網
POSTED ON 12 Jan 2017
德國一個26歲電影系學生Eugen Merher,因為要交功課,就用一個關於前馬拉松跑選決心衝出老人院的故事拍成一個非官方adidas廣告。


成個廣告一隻字一粒人聲都無,以純配樂貫串整段影片。Eugen係一個訪問話,廣告靈感係來自一個離世嘅親戚,「佢已經好老,但係心境好年輕,以前每日都行兩公里路,就係為咗送花俾佢妻子」,呢段片係youtube已經有 10,300,205個views,不過Adidas講明唔會用呢段片做佢地嘅廣告!

不過唔好以為忍乞嗤好閒啫,對身體唔會造成咩大影響,事實上,忍住唔打乞嗤係有可能對身體造成極大傷害!
gags
可大可小 意想不到的忍乞嗤嚴重後果
19 Mar 2018
最近官方又傳出新消息,話《週刊少年Jump》50週年紀念又多一項,就係一齊懷念90年代嘅「JUMP 90’s CAFE」!
gags
《週刊少年Jump》50週年紀念 重溫90年代經典的「JUMP 90’s CAFE」 ...
16 Mar 2018