{ SKIP }
文:MenClub 小雲 圖:互聯網
POSTED ON 12 Jan 2017
德國一個26歲電影系學生Eugen Merher,因為要交功課,就用一個關於前馬拉松跑選決心衝出老人院的故事拍成一個非官方adidas廣告。


成個廣告一隻字一粒人聲都無,以純配樂貫串整段影片。Eugen係一個訪問話,廣告靈感係來自一個離世嘅親戚,「佢已經好老,但係心境好年輕,以前每日都行兩公里路,就係為咗送花俾佢妻子」,呢段片係youtube已經有 10,300,205個views,不過Adidas講明唔會用呢段片做佢地嘅廣告!

如果你識用另一個角度欣賞,再加埋對巧手,莫講話藥箱都變成首飾箱丫,廢鐵都可以變成Steampunk Sculptures添呀!
gags
廢棄銅鐵唔係垃圾 巧手創出Steampunk Sculptures
21 Apr 2017
雖然有人話Virginia Mori簡直係意大利伊藤潤二,但撇除對伊藤潤二畫風嘅印象,獨立欣賞Virginia Mori嘅插畫,其實一樣非常出色!
gags
伊藤潤二迷必愛 意大利詭異插畫
20 Apr 2017