{ SKIP }
文:MenClub 小雲 圖:互聯網
POSTED ON 12 Jan 2017
德國一個26歲電影系學生Eugen Merher,因為要交功課,就用一個關於前馬拉松跑選決心衝出老人院的故事拍成一個非官方adidas廣告。


成個廣告一隻字一粒人聲都無,以純配樂貫串整段影片。Eugen係一個訪問話,廣告靈感係來自一個離世嘅親戚,「佢已經好老,但係心境好年輕,以前每日都行兩公里路,就係為咗送花俾佢妻子」,呢段片係youtube已經有 10,300,205個views,不過Adidas講明唔會用呢段片做佢地嘅廣告!

早前欣宜大放性感泳衣照,有人歡喜有人嫌,咁唔知巴打又點睇日本當紅藝人兼超級肥妹仔渡邊直美即將發行嘅首本寫真集《NAOMI》呢?
gags
渡邊直美首本寫真 肉肉的性感魅力
26 May 2017
最近官方就公開《東京喰種》嘅真人版電影角色劇照,就咁睇,又冇想像中咁大落差。
gags
《東京喰種》真人電影角色劇照大公開
26 May 2017