{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 20 Apr 2017

香港而家冇咩地方可以放風箏,但對於地大脈博嘅日本而言,放個風箏應該小意思啫?!(估下咋)細細個畫風箏通常都係菱形再加個「十」字係入面,最後畫埋條線就完成,但N咁多年後,風箏都同你一齊進化,望下家陣日本網民見到嘅風箏係咩樣~

登登登凳!係「腳揈揈」咁樣呀!話說有網民喺靜岡沼津市海岸見到個天有兩條腿飄飄下,當堂嚇佢一大跳,然後得啖笑!
咁有趣嘅風箏當然要立刻影低再開心些牙,估唔到「腳揈揈」風箏個主人咁都見到仲留言,話其實呢個風箏係由好出名嘅Martin Lester設計,除咗下半身造型,仲有上半身造型添!


雖然好多人都覺得得對腳嘅風箏好得人驚,但Mean娜就覺得佢非常治癒喇~

《ONE PIECE》眼藥水真係型到濕_晒!我指對眼呀!
gags
超實用周邊產品 型到濕晒的《ONE PIECE》眼藥水
23 Jun 2017
最近官網又放新嘅花絮相,見返正常冇崩壞嘅天使環奈,真係好安慰!
gags
Update一下《銀魂》消息 公開最新電影花絮照
23 Jun 2017