{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 26 Aug 2017
自從「越南越愛」成為一個系列,文青就對越南女仔留意多咗,而我就發現佢哋有幾個特質:第一,身材雖然唔高,但非常有曲線;二,同其他東南亞國家一樣,皮膚夠白佢哋基本就當係「靚」;三,其實佢哋好開放,我指影相放面。如果你識搵,其實係Facebook、IG,係可以搵到好多非常性感嘅越南女仔,而且佢哋仲唔係刁橋扭擰嘅「健康性感」,而係以男性眼光出發、能夠引起原始慾望嘅性感!


好似呢位「Võ Thị Ngọc Ngân」就係一個好例子。佢係因為經常於Facebook上Post自己嘅性感相,所以吸引咗成七十萬Followers,仲連當地傳媒都訪問佢做咩要咁性感。後來佢仲去報名參加越南嘅選秀節目《The Face Vietnam》第二季,雖然最後冇入圍,但只係參選都可以當新聞,可想而知佢本身就係一個話題!睇相黎講,佢有豐滿心口、豐滿咀唇,加上瓜子口面,好似都幾符合我哋對於「美女」嘅要求。不過其實佢真人都幾有肉地,加上睇落比例唔高,我個人就覺得佢有啲似日本嘅天木じゅん啦!唔知又係咪你杯茶呢?


Võ Thị Ngọc Ngân on Facebook
最要命是這齣打正旗號描寫時下男女性愛實況的電影,劇情完全狗屁不通……
girls
王貽興-露多還是露少
24 Sep 2017
個人可愛,個Pat Pat仲可愛!
girls
俄羅多姿 可愛Pat Pat「Galina Dub」
23 Sep 2017