{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 23 Jun 2018
中國地大物博人口眾多,出到靚女嘅機會自然就多,不過好多時啲女仔都因為當地文化影響,就算本身係個靚女嘅材料,慢慢都會變得平庸俗氣,亦即係當地語言中嘅「長歪了」。唔想「長歪」,就當然要好似高官子女咁去外國長大,好似呢位Vyvan Le咁就係中國出世,然後移居荷蘭,仲成為一個網紅添!

據網上嘅資料,Vyvan於中國出世,亦曾於當地居住,不過後來就移居荷蘭。佢由2015年,即係佢19歲時開始玩Instagram,憑住一頭白髮魔女造形,配上一系列性感比堅尼照、對鏡自拍照而成為網紅,而且睇相佢仲過住相當奢華嘅生活——呀唔知佢啲錢,又或者佢屋企人啲錢喺邊到黎嘅呢?

vyvan.le on Instagram
究竟點解俄羅斯可以出到咁多美少女?
girls
又一驚天俄羅斯少女 Anastasia Bezrukova
25 Sep 2018
佢同之前介紹過嘅Sofia邊個正啲?
girls
丹爺的新寵? Hannah Palmer
24 Sep 2018