{ SKIP }
文:MenClub William 圖:互聯網
POSTED ON 05 Jan 2017
大家出街食飯,時不時都見過或者聽過"sustainable"呢個字,意即可持續發展,或可永續發展,尤其出現喺海鮮餐牌上面,漁獲可以持續,咁如果將呢個concept融入到我地平時用嘅廚房用刀,又會變成點?


呢個來自德國嘅品牌Lignum,近排推出咗木系廚刀「//SKID」,食正大流行嘅環保議題呢把廚刀有97%都係硬木所做,其餘嘅3%就係刀刃高碳鋼合金,鋼材硬度簡乎59 - 61 HRC,係日本刀廚刀嘅級別,硬度高,不過相對韌性較低,所以成把刀嘅韌度,就靠刀身97%嘅木材補足。


用木材第一個好處就係夠輕,而且有彈性,雖然木有質感,我嘅唯一擔心係手感,因為重量始終不及鋼材。Lignum用嘅木材,其中一款係德國刺槐木,賣點就係由木材釋出嘅單寧(決定紅酒味道嘅主要化學元素),有效防菌,所以店方就強調唔使用任何洗潔劑清洗,用暖水就足以清洗乾淨。


雖然呢把唔係世界第一把木造廚刀,但將持續發展嘅理念實踐應用,係要支持嘅。

Source: Lignum


感覺就好似當年Apple 電腦一樣。
gourmet
革新烹調的焗爐 與食物對話的Dialog oven
22 Jun 2018
米芝蓮大廚親自教授,重點是你可以試用德國頂級廚具。
gourmet
德國頂級廚具召集 名廚們的大師級烹飪班
21 Jun 2018