{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 17 May 2018
「《魔戒》拍電視劇」對好多人黎講已經係足夠嘅賣點,如果你知道Warner Bro同Amazon預計用10億美金拍五季,令劇集成為歷史上製作費最貴嘅電視劇集,你就會更加好奇佢會拍啲咩。近日有消息指出第一季故事將會圍繞亞拉岡進行!
據TheOneRing.net報導,電視劇第一季將會集中於亞拉岡嘅年輕時期(即《魔戒》第一集之前)。換言之電視劇版唔會係「重拍」三部曲嘅故事,而係探索三部曲無詳細交代嘅空白劇情。年輕時嘅亞拉岡擁有人類皇族血統,年輕時隱居於瑞文戴爾(Rivendell)之中,並在此相遇未來嘅妻子亞玟(Arwen)。之後展開多年流浪生涯,參與多場戰役,到《魔戒現身》時先加入遠征隊。
如果搵季係由用Nicholas做主角,而個演員搵到Orlando Bloom,一定有大量女Fans捧場
另外,據報只有第一季會集中於亞拉岡身上,其餘四季可能會探討其他角色於主線劇情以外嘅故事。咁嘅處理手法既能保持新鮮感,又可以增加大家對中土世界以至角色嘅認識,都係相當唔錯嘅選擇!
TheOneRing.net
《東京喰種2》預定2019年會上映,演員方面將會同《東京喰種》時嘅陣容有別?
hobby
預定2019年上映!《東京喰種2》真人版電影製作決定
25 Sep 2018
一定要重返球場呀!
hobby
【要回來!】李宗偉證患上鼻咽癌,祝早日康復!
24 Sep 2018