{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 09 Aug 2018

今年夏天,葡萄牙射手C朗拿度由皇馬轉投祖雲達斯,佢嘅到黎可以話為意甲重新帶黎新氣象,又拎到祖記受到更多球迷嘅關注。唔單只係咁,C朗對祖記嘅球員有住非常正面嘅影響,特別係佢超級專業嘅態度,令一眾新隊友都佩服到五體投地。

加盟祖記都已經有一段時間,C朗亦開始左喺新東家嘅訓練,從較早前嘅祖記發放嘅影片可以睇到,新展開嘅訓練課較為輕鬆,C朗同一班新隊友喺當中亦都非常融洽。

不過當C朗真係開始全心投入訓練,呢位五屆金球獎得主亦正式上力,開始自己一直以黎嘅訓練強度。相信大家睇到呢位即將34歲嘅老將仍然可以保持咁好嘅狀態,都大慨知道佢嘅訓練一定唔係人咁品,但勢估唔到佢嘅訓練強度係恐佈到連其隊友,亦即係職業球員都表示完全跟唔上。

據C朗新隊友杜格拉斯哥斯達表示:「要跟上C朗嘅訓練基本係無可能的。當我地到達訓練現場時,佢已經投入左訓練,但當我地離開嘅時候,佢仲未離開,我從來未見過好似佢咁嘅球員。」

基本上C朗喺賽季備戰或期間,都會全力投入訓練,除左訓覺個幾個鐘之外,其餘時間佢都係用黎訓練,所以就出現哥斯達所講C朗永遠係最早黎,但又最遲走個一位。

C朗訓練日程:

- 每日訓練3-4小時,確保低脂肪水平(少於10%)
- 有氧運動包括幾次跑步,每次持續25-30分鐘
- 短期練習,如高強度短跑練習
- 用於改進控球和技術的技術訓練
- 與隊友保持聯繫或溝通更好的戰術練習
- 在健身室訓練,以保持特定的肌肉,及增加總體力量

以下為C朗其中一日嘅健身室訓練,佢會重覆以下各組訓練3次:

槓鈴深蹲(8次)
跳箱(20英寸,10次)
跳遠(8次)
弓箭步(每條腿8次)
Lateral Bound(12英寸,10次)

就係呢份堅持同努力,C朗先可以由當日個位瘦猛猛嘅小將,變成如今滿身肌肉,狀態完美保持嘅世界最佳球員之一,相信一班祖記隊友見到C朗勢必會被佢帶黎正面嘅影響,更多投入訓練成為更好嘅球員及隊伍。

【期待新戲】Papillon (巴比龍) 史上最偉大的逃獄故事回歸銀幕 都市人生活繁忙緊張,其實我們心中或多或少都會有逃獄的響往,夢想自己有一天能逃離現實的地獄,通向桃花源。大家有沒有看過美國著名電視劇PRISON ...
hobby
【期待新戲】Papillon (巴比龍) 史上最偉大的逃獄故事回歸銀幕 ... ... ... ... ...
15 Aug 2018
明夏Wade係咪真係退役呢?!
hobby
【最後的最後】「閃電俠」Wade將續約熱火1年,明夏退役?!
15 Aug 2018