{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 30 Mar 2018

馬術對於香港人黎講可以話陌生得黎有啲熟悉,因為馬術呢項運動喺香港並唔普及,能夠玩嘅地方少之又少,而收費亦都唔算得上平,所以嚴格上黎講比人嘅感覺都係有錢人嘅玩意。而同時,由於香港曾經舉辦過奧運馬術比賽,所以感覺上好似同呢項運動好近。

而較早前,香港就舉行左《浪琴表香港馬術大師賽》,而香港亦有代表選手參加,其中賴楨敏Jacqueline就係其中一位,今次就等我地MenClub帶大家更多去認識呢位馬術運動員啦!
Jacqueline自小已經係一名運動健將,而幸運嘅佢10歲就有機會接觸馬術,並且一路接觸對馬嘅熱愛亦都一路增加。最終喺中學畢業後,Jacqueline就有機會用一年時間去將自己嘅興趣轉化成專業,並且成為如今香港嘅代表騎師。
問到佢覺得馬術最難困嘅地方係咩嘅時候,Jacqueline表示:「我認為馬術最難嘅地方係保持出色嘅心理狀態,因為我地比賽嘅時候總會輸多過贏,所以我地必須緊記自己當初點解開始玩呢項運動嘅原因,而我相信所有馬術騎師都真係鍾意同馬一齊運動的。」
可能你會問,究竟點先知隻馬當日嘅狀態係點呢?Jacqueline就話:「喺呢個水平嘅騎師會有一定嘅經驗,我地會花唔少時間去了解自己嘅馬匹,會知道究竟佢嘅狀態係好定係壞,要做啲咩去調整佢嘅狀態,需要做啲咩去強化或者放鬆。呢啲都係騎師從多年嘅經驗中所得出的,利用呢樣野我地就可以去判斷馬匹嘅狀態。」
作為體育項目入面唯一一個擁有動物參與嘅運動,馬術運動其實存在著唔少危險,其中馬匹嘅不確定性可以話係最難控制嘅一環,而Jacqueline就喺2011年嘅時候曾經受過一次非常嚴重嘅受傷,差少少佢就以後都行唔到路。
「2011年嘅時候,我曾經受過非常嚴重嘅傷,我從馬匹上墮下導致盆骨多處碎裂。」呢一跌,Jacqueline做左7個鐘手術,之後更訓左一年醫院,甚至差少少佢就下半身作廢。不過,由於對馬術嘅熱愛令Jacqueline並未有放棄。「墮馬後恐懼一定有,但我對馬術嘅熱情,再加上我想睇下自己可唔可以重拾受傷前嘅狀態,呢啲都蓋過左我嘅恐懼,而黎到今日我亦都再無任何恐懼。」
「其實每一個人喺生命入面都會遇到挑戰,唯一嘅方法就係繼續前進,我只係嘗試緊緊記住呢個諗法。」睇得出Jacqueline係一個非常堅強嘅女仔,能夠克服嚴重受傷再次坐上馬匹其實並唔容易,希望佢喺未來嘅比賽入面可以繼續為香港爭光,贏下更多錦標啦!

Editor:波特先生

Photos and Video:Ricky & Hong @ MenClub

問到當年「溫拿」會不會爭女?陳友導演說:「通常都不會的——因為女生全都跑去阿倫阿B那邊(笑),只有些漏網之魚過來,『四眼仔你沒在忙吧?』、『沒呀沒呀怎樣了』這種,所以很和平,不用爭,不能爭。」 ... ...
people
兄弟班 - 陳友、陳家樂、林耀聲、吳鶴軒、王梓軒、鄧加樂
21 Jun 2018
「男生其實也是一樣,我不會覺得是他要賺很多錢還是怎樣,其實都是看大家怎樣面對問題。因為一個家庭一定會有很多問題,小朋友怎樣養怎樣教,或者家中長輩突然發生什麼事的時候怎去處理、應對,真的要大家的心遲到成 ...
people
成家的條件 - 余香凝 Jennifer Yu
15 Jun 2018