{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 03 Nov 2017
上次談過現金缺點不少,其實絕無鼓吹電子貨幣成份,只是從使錢角度看看現金有那些不足之處。自從貨幣的廣泛使用,取代了古時的以物易物制度之後,貨幣就一直沿用到今時今日,證明了其好處也有不少。其實現金確有很多好處,尤其對一些不善理財的人的說……
減少欠債機會
信用卡或其他電子貨幣的確很方便,簽個名、拍個卡就可以找數。但習慣使用電子貨幣交易,對金錢會逐漸失去敏感度,意思是,過往缺錢會去櫃員機禁錢,會留意到自己的財政狀況,但如果使用自動增值八達通,甚至是信用卡的話,很容易不自覺地使多也不自知。
尤其是信用卡,一般的信用額起碼也達十萬八萬,食飯簽卡簽多了,到月尾見到月結單才驚覺清不了卡數,隨時成為信用卡息魔的獵物,但使用現金的話,就不會有先洗未來錢的問題出現,自然不會無故欠下信用卡債務。
 
建立理財習慣
習慣使用現金,也容易估算自己的消費及使錢習慣,通常隔幾多天就用晒現金要禁錢?使費多用在哪裏?這個月多了外出晚飯消遣?買多了一對波鞋?認識自己的使錢習慣,就能養成良好的消費模式,不會變成月月清的月光族。而培養了良好的消費習慣後,儲錢與理財也變得更易上手,例如每月預早提取部份收入用作儲蓄、投資及應急錢,建立良好理財習慣,為日後生活作好準備。
保障個人資料
信用卡、電子貨幣都需要用家註冊,提供個人資料,換句說話即是出賣個人私隱來換取一刻方便。不知試過幾多次,開了信用卡後,往後就要不厭其煩地接聽銀行的推銷電話。但使用現金就不會洩露資料,也不會留有痕跡,很多電影橋段都有談及使用八達通卡購物而被追查到所在地,可見使用現金就真係少左好多這類麻煩手尾。
真正方便購物
電子貨幣供應商經常以方便作招徠,但真正方便的購物經驗,其實都是用現金。不是嗎?信用卡碌爆了,俾現金搞掂;八達通壞了,俾現金搞掂;電話沒電用不到微信支付,俾現金搞掂。到報紙檔買份報紙,邊個夠膽拎張八達通出來?去大排檔食飯,邊個夠膽拎張信用卡出來?商舖只有說不收卡,哪一間商舖會說不收現金呢?
創業好似令人滿是憧憬,做未必成功,唔試就一定失敗!只不過,當打算辭掉工作落實創業大計前,也要明白一些道理。
powerandmoney
決定創業前須明白的事
21 Jun 2018
上個月,天文台錄得有記錄以來最炎熱的五月,五月已經熱到一個點,你說七、八月點算好呢?在香港這個石屎森林,叫大家唔開冷氣是不設實際的做法,但開冷氣的電費又確實貴到另一個點。幸好,其實都有方法慳住錢嘆冷氣 ...
powerandmoney
【又環保】慳錢嘆冷氣有方法
15 Jun 2018