{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 11 Dec 2017
辭職,是主動、自願的行為(不情願的叫做炒魷、被迫走),而辭職者多數是因為找到了新工作,或想清想楚決定尋求改變,才有此一著,但兩者其實都是一個新開始,值得恭賀,是高興的事。
 
高興還高興,下定了決心請辭之後,也別太過得意忘形,因為一個差的辭職過程,可能對日後的工作帶來壞影響,所以,辭職時要特別注意以下事項:
 
親口跟上司請辭
Whatsapp係好方便,但辭職咁大件事,必須要親身跟上司交代,以表尊重。即使上司經常不在辦公室,又急需請辭以趕及返新工,也應該以電話交代,肯定上司得知你辭職的決定。
預留足夠通知時間
既然決定辭職,一般都想早走早著,甚至乎為了新工能夠提供聘約,不介意補錢即走。無錯,依足勞工法例去做,上司都冇你符,但可以的話都別走這一步,盡量預留時間給舊公司,讓他們對你的辭職作出對策,例如聘請新人代替你的崗位,不要因為自己的離開而打搞到其他同事,或令公司運作有所影響,這會破壞彼此的關係。
以堂皇理由離開
很多辭職個案,是因為對舊公司有所不滿,但既然都決定要走,也請將仇怨一併帶走吧,不要臨走前跟同事說三道四,或與上司鬧翻,何不說些體面的感激話,令大家都好來好去。
保持專業
別以為一遞了辭職信,就覺得自己已經離開,然後甚麼也不管,甚麼也不做。作為專業的員工,必須要有專業操守,一日未正式離開,也要保持專注,繼續工作,最至最後一個工作天放工為止。
 
做好善後
臨走前緊記將各項工作的文件或流程整理妥當,讓日後加入的新同事容易接手,而如果舊公司及早聘請了新同事,也要盡力教曉他這個崗位應該要知道的所有事,盡自己在舊公司的最後責任。


創業好似令人滿是憧憬,做未必成功,唔試就一定失敗!只不過,當打算辭掉工作落實創業大計前,也要明白一些道理。
powerandmoney
決定創業前須明白的事
21 Jun 2018
上個月,天文台錄得有記錄以來最炎熱的五月,五月已經熱到一個點,你說七、八月點算好呢?在香港這個石屎森林,叫大家唔開冷氣是不設實際的做法,但開冷氣的電費又確實貴到另一個點。幸好,其實都有方法慳住錢嘆冷氣 ...
powerandmoney
【又環保】慳錢嘆冷氣有方法
15 Jun 2018