{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 04 Sep 2018

年青人初出茅廬,雖說可亂碰亂撞亂試,但也別看輕這個關口,如果及早明白到一些道理,好好把握機會,日後的路會易行好多。相反一旦虛度了這個黃金期,日後想成功則要花費多幾倍氣力。年輕人早日開竅,就早點踏上成功路。

揀公司要揀前景,不是待遇、名銜

經理、總監這些職位,聽落好吸引,但也不過是個網名,年輕人搵工,切記別受優美的職位名稱所誤導,又或者有公司以高薪聘請,一出來工作就搵幾皮野一個月,實際上都唔知公司乜頭乜路。揀工要揀公司的前景,大與細並非最重要,最緊要他們有美好的發展計劃,又肯給機會予新人嘗試,這個才是重點。

追尋夢想,不要只著眼於金錢

樓價持續上升,買樓置業突然成為不少年青人出來工作的首要目標與夢想。但是,人生的成就不應規限於有沒有樓、有沒有錢,年輕人應該做自己喜歡的事,憑一夥熾熱心及旺盛的鬥志,以及充足的體力與精神力,不計較回報,只管追尋夢想。況且,真心真意向夢想打拚的話,就有成功的一天,屆時金錢也會伴隨而來。

著眼於質素,別浪費金錢與時間

節儉是美德,是年輕人應該培養的習慣,但應慳得慳之餘,應使也要得使。如果為了慳錢而購買劣質貨品,過劣質生活,並不是好選擇。例如衫褲鞋襪,寧買高價高質,也不要平價劣質,劣質貨容易損壞,用不了多久又要再買,慳極有限。而更重要是,從中培養對每樣事都有高要求,自己工作起來也不會交劣質貨。

努力增值技能,不要舒適hea

初出茅廬,搵間大公司做,貪人工兼福利較細公司優勝,可以理解。但身處大公司,有穩定收入與生活,也要努力工作,爭取機會自我增值才對。爭取每個工作與培訓的機會,別怕新挑戰而只做好本份,甚至在工餘時也應該學習新技能,例如學語言、電腦等,趁年輕多試多學,別只顧happy hour、打機、旅行。

此情未語淚先溶,自今別去,目斷飛「熊」。如果對上3年沒有簽下巨額合約,NBA球員或許已經錯過了登上富豪列車的黃金機會,因趨勢顯示球市逐漸走進送牛迎熊的階段。 悲劇人物 控球後衛Isaiah Thomas大約年半 ...
powerandmoney
【牛已轉熊】 從NBA自由市場看股市
25 Sep 2018
世界難撈,人浮於事,今時今日出來打工,唔容易找到一份真係好有興趣好想做的工作,有時候只要搵到份工,已經好好。但即是新工並非dream job,作為受薪員工,做好份工也是基本要求,但要點先可以做好一份唔係自己心 ...
powerandmoney
返新工的正確想法
24 Sep 2018