{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 26 Jun 2017
雖然我知大家都開始習慣上網睇,但我深信好多人同我一樣都係有Download高清AV、再分門別類儲起佢嘅習慣,可能仲會諗住呢隻硬碟第時可以做傳家之寶!既然係咁,就要搵一隻內內外外保護性都非常強嘅儲存裝置返黎至得!


呢隻ioSafe Solo G3支援Windows同MacOS,最多容納一隻3TB硬碟;另外仲有USB3.0高速連接,咁睇片就唔會窒下窒下;安靜嘅散熱可以讓你專心享受片中嘅每一下呼吸,仲有鎖頭位確保冇人偷得走你嘅珍藏。但最重要都唔係呢啲,而係佢可以抵受840度高溫長達半個鐘、又可以於十尺水底浸足十日都唔會壞,即係有咩天災人禍都唔會影響到你嘅每一分心血!仲唔傅家之寶級嘅產品?


其實呢隻硬碟都唔係啲咩新嘢,只不過係近排我真係面臨電腦冇哂位放珍藏嘅困境,上網搵下有咩解決方法時就見到呢隻嘢,賣280蚊美金(約2180HKD)。你話如果佢哋見到呢篇嘢,然後主動送一隻黎咁幾好呢!
ioSafe


Tesla話,將Superchargers充電站學油站咁加啲花臣,畀你等嘅時候有啲細藝囉。
tech
【冇油嘅油站】Tesla擬將充電站擴建做便利店
25 Sep 2017
買得iPhone 8,唔少人都會買埋個AppleCare+保平安,大佬機面又係玻璃機背又係玻璃,靚就靚呀,但跌一跌真係不得了。開售幾日,已經紛紛有頭批勇士壯烈犧牲,跌碎iPhone 8機背玻璃。之但係,就算買咗AppleCare+,維修 ...
tech
【肉都赤埋】iPhone 8機背玻璃維修費貴過屏幕兩倍?
25 Sep 2017