{ SKIP }
文:士昆素  
POSTED ON 12 Jul 2017

全球大部份國家都禁止象牙貿易,唔少地區或國家雖已訂立相關法例,但象牙製品依然賣極都有。理由係:「哦!嗰啲係存貨啫,賣晒就冇㗎喇!」點知,賣極都有,可能真係因為呢類產品去貨慢,存貨有排都未賣得晒,啩! 

日本方面,所有喺1989年之前進口嘅象牙均屬合法,之後已禁止有關產品輸入。不過,日本人常用嘅私人印章,原來有唔少都係以象牙製造,喺日本網購網站樂天(Rakuten)可以輕易買到。 

樂天最近已宣布停售同象牙有關嘅製品,預計需時一至兩個月先可以將有關產品全部下架。
Yahoo Japan採取嘅態度就好唔同,佢哋嘅發言人認為呢類產品嘅原料(即象牙),受到日本政府監管,而且日本象牙貿易唔唔對非洲大象數量構成任何影響,外界亦應明白國與國之間存在文化差異。


日前機械人Atlas打後空翻嘅片段喺網上廣傳,引起大眾熱議,喂呀機械人身手仲靈巧過真人呀,反啦反啦。點解Atlas咁勁揪?因為負責開發佢嘅機械科技公司Boston Dynamic都唔惹少,前主為Google Alphabet,後來又被軟銀 ...
tech
後空翻機械人大有來頭?佢嘅「兄弟」都嚇人一驚
17 Nov 2017
說好了的Tesla電動貨車Tesla Semi終於「如期」喺美國時間11月16日登場,Elon Musk形容佢做「巨獸」絕對不為過,因為佢加速到60英里(約96公里)只需5秒,電池亦夠長氣。同場Tesla亦發布新一款電動跑車Roadster 2,賣 ...
tech
【雙龍出海】Tesla電動貨車Semi+電動跑車Roadster 2出場
17 Nov 2017