{ SKIP }
文:士昆素  
POSTED ON 11 Aug 2017

瑞銀(UBS)近日發表分析報告,指機師短缺、業內價格激烈競爭,最終會加速無人駕駛民航機出現,預計最快約喺2030年開辦有關航班。

瑞銀喺今年6月份,向美國、英國、德國、法國及澳洲,合共8000位受訪者發出問卷,了解佢哋對無人駕駛民航機嘅接受程度。當中有54%表示唔會揀無人駕駛民航機,只有不足兩成(17%)受訪者表示好想試,當中25歲至34歲嘅組別係最想試嘅年齡組別。成日話愈老愈錫身,喺45歲組別,過半數都抗拒咁新嘅idea。


無人駕駛民航機安全性備受關注,有英國飛機師組織就表示,自動駕駛應用喺民航機唔係新科技,但電腦會壞,而且經常壞,人手操作及協調係必要嘅,而且電腦有好多嘢做唔到,必須依靠各機組人員合作。


最近Gmail終於推出更新,識得自動辨認電郵裡面嘅地址、電郵地址同電話,並將佢哋變成超連結,話希望幫大家慳到啲寶貴時間咁,早就應該啦。
tech
【實用】Gmail更新 地址連結自動幫你跳去地圖
21 Sep 2017
Google已經確認下月4日會舉辦發布會,但一日未到正日,一日都仲有「諜照」繼續流出。繼旗艦手機Pixel 2後,又到Chromebook Pixel新丁「Google Pixelbook」,今次仲會跟風加埋手寫筆添。 ...
tech
Google Pixelbook諜照流出 玩埋觸控筆
21 Sep 2017