{ SKIP }
文:士昆素  
POSTED ON 11 Aug 2017

瑞銀(UBS)近日發表分析報告,指機師短缺、業內價格激烈競爭,最終會加速無人駕駛民航機出現,預計最快約喺2030年開辦有關航班。

瑞銀喺今年6月份,向美國、英國、德國、法國及澳洲,合共8000位受訪者發出問卷,了解佢哋對無人駕駛民航機嘅接受程度。當中有54%表示唔會揀無人駕駛民航機,只有不足兩成(17%)受訪者表示好想試,當中25歲至34歲嘅組別係最想試嘅年齡組別。成日話愈老愈錫身,喺45歲組別,過半數都抗拒咁新嘅idea。


無人駕駛民航機安全性備受關注,有英國飛機師組織就表示,自動駕駛應用喺民航機唔係新科技,但電腦會壞,而且經常壞,人手操作及協調係必要嘅,而且電腦有好多嘢做唔到,必須依靠各機組人員合作。


早排同大家介紹過LEGO出嘅「Hulkbuster:Ultron Edition」,相信大家都好想買返隻,就算「唔買都埋黎睇下」。LEGO嘅PR就知道大家嘅要求,所以火速送咗一隻實物畀我哋做個「半開箱」,睇下呢隻LEGO有史以來最大隻同最 ...
tech
LEGO Hulkbuster:Ultron Edition開箱
20 Mar 2018
呢個迷你版Game Boy嘅iPhone殼總算拾回點點童年情懷。
tech
掌心Game iPhone殼反轉變Game Boy
19 Mar 2018