{ SKIP }
文:MenClub 路兒  圖:互聯網
POSTED ON 12 Oct 2017
乘住近年電競熱令Razer氣勢如虹,連李嘉誠都睇好,投資入股2,500萬美元,認真誇啦啦。Razer仲想擴展版圖,殺埋入手機界,哇打機專用手機,好惡咁喎!

話說Razer早前就收購咗手機品牌Nextbit,當時已經盛傳會出手機。家陣官方就正式宣布11月1日將會舉行發布會,預告上面雖然冇講明係咩新產品,但就隱約見到人影手上拎住部貌似手機嘅物體。傳聞手機配備5.7吋1,440P屏幕、8GB RAM、64GB ROM、12MP主鏡頭,運行Snapdragon 835處理器,憑「Watch,Listen,Play」字眼估計將會主打遊戲靚畫靚聲。

空穴來風未必無因,Razer CEO陳民亮之前接受外國傳媒訪問時,曾經確認過會出一部「針對遊戲玩家同娛樂而設嘅手機」,並希望可以年底前推出。仲係唔信?Twitter上陳民亮其中一張相直頭袋住部有Razer標誌嘅手機,有圖有真相啦?

來源:The Verge

手起刀落,幾分鐘內就摺哂兩個Page!
tech
Facebook 被Elon Musk Unfriend了 TESLA、SpaceX專頁關閉
24 Mar 2018
外國紛紛有S9用戶在網上投訴,指手機屏幕不同位置出現「死點」,無法正常顯示顏色或回應觸控。
tech
Galaxy S9屏幕現死點?Samsung稱調查中
23 Mar 2018