{ SKIP }
文:MenClub Frey Lai  
POSTED ON 12 Jan 2017
無論自拍定係被人影,好多人都鍾意擺V字影相。本來擺足幾十年都冇事,但隨住科技進步,相機又拍得愈來愈清楚,就提如果你繼續將手指對住鏡頭,咁就有可能會被人複製指紋。唔係我吹水嚇你,係日本國立研究所話嘅!

近年唔少產品都加入指紋解鎖作為保安,感覺上比手勢同字母密碼安全,因為每個人嘅指紋都係獨一無二,而且解鎖速度又比較快。不過由於指紋嘅獨特性,反而令指紋會成為隱憂。日本國立情報學研究所教授越前功表示,如果手指同鏡頭距離係3米之內,就有可能會被盜取相片入面影到嘅指紋,加上現時唔少自拍都係得1米左右距離,令指紋會被放得更大,增加被盜用嘅風險。

早排就曾經有人聲稱,透過記者會嘅相片得到德國國防部長Ursula von der Leyen嘅指紋。其實日本國立情報學研究所曾經為保護私隱,發明過抗人臉辨識嘅眼鏡,而今次佢哋就諗到利用二氧化鈦塗上特殊紋路嘅透明薄膜,貼喺手指上面隱藏指紋,但又唔會影響指紋辨認裝置,佢哋預計呢個技術兩年後就可以推出。


要數Leica相機受歡迎的原因,除咗成像果陣「奶味」,佢有型有格嘅復古外型設計相信亦係主因之一。不過真真正正嘅古董Leica相機,你又見過未?喺今年度嘅WestLicht相機拍賣展,就有1923年出廠嘅Leica 0系列相機拍賣, ...
tech
【極珍貴】1923年出廠Leica元祖機你見過未?
20 Feb 2018
早排iPhone爆出限速事件後,人人趕住拎部機去換電,亦引申出另一個問題——iPhone冇得自己換電喎。美國華盛頓州就直頭計畫立法,禁止電子產品「難以或無法換電」,似乎有意衝住iPhone而來。 ... ... ... ...
tech
【方便維修?】美國擬禁電子產品冇得換電
16 Feb 2018