{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 23 Mar 2018
有沒有計算過,人的一生花在睡眠的時間有幾多?工作又佔幾多?開心的日子多還是傷心的時候多?外國有研究顯示,假設一個人有80歲壽命,即大約29000日,我們花在睡眠、工作、購物、上咸網等等的時間,原來都唔少!
睡眠:26年
常說睡眠佔據了人生三份一時間,此研究顯示估算相當正確。一個人一生平均睡眠時間為26年,難怪很多醫學研究都在計算睡眠周期,希望減少睡眠時間,增加生產力。
   
工作:12年
相比起睡眠,我們花在工作的時間僅為12年,但這個研究是計算外國人的工時,如果以香港人的工時來估算,相信要加多三分一時間,大概18年吧。
    
女士購物:8.5年
女士最喜愛的活動,原來比起工作時間其實相差不太遠,但相信這個時數未包括網購,否則應該更多。
  
男士上咸網:10個月
對比女士購物,男士上咸網的時間實在微不足道,但計落一年都睇87小時,一星期都睇1小時40分鐘,足足一套電影的長度!
    
更新facebook:3年
自從facebook降世後,我們的人生又多了一件事要做,仲無啦啦佔據了其中3年!如果再計埋IG、微博、snapchat等其他社交媒體,可能又再浪費多一兩年!
睇電視:8年10個月
電視機發明了超過100年,即使近幾十年不斷被互聯網衝擊,依然屹立不搖,既然睇電視花了人生差不多9年時間,買部優質電視係值得的。
 
   
笑:8個月
一生人大約笑足8個月,即是每日約有12分鐘時間在笑,聽落好似唔多,但想想每日的生活習慣,其實笑足12分鐘都幾多。
  
哭:30小時
哭泣始終不是常見的事,一生人大概只會哭30小時,如果自問有淚不輕彈,可能哭的時數會更少。
  
 吵架:35日
反而,我們與別人吵架的時間,足足有35日!你話幾咁浪費!
  
做愛:117日
外國人較熱衷於性事,一生人也都是花了117日做愛做的事,假設108歲成年後才可以享受魚水之歡,即是成年人平均一年花上大概2日做性事,不過,怎樣為之做愛做的事?前戲是否計算在內呢?似乎下一項研究更有意思。
 
  
男人高潮時間:9小時18秒/女人高潮時間:2小時24秒
為甚麼男人與女人的歡愉時間相距如此巨大?相信是男性較為喜愛性事,做得多就開心得多,而且,男性往往只顧自己享受,忽略女伴是否也來到高峰,結果令女性一生人只得2小時處於極度歡愉的狀態,男人以後要細心點啊!
就到聖誕,就到聖誕,大家開心,玩個痛快,但總有些行業、崗位,紅色假期仍要返工,眼看周圍充滿節日氣氛,有時真係好難集中精神在假期工作。如果老細、上司想員工保持專業,假期工作一樣做到與平日無異,不妨俾少少 ...
powerandmoney
如何讓員工假期時努力工作?
12 Dec 2018
又到聖誕,又到聖誕,調查話香港人平均每年外遊3次,常用旅遊格價網站出事,人人自危,長假期即將來臨,外遊兼睇波的體育迷,絕非少數,如果仍未訂波飛的話,亡羊補牢,為時未晚,睇睇下面的溫馨提示: 門 ...
powerandmoney
【飛前注意】 買平飛要靠自己
11 Dec 2018