{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 28 Aug 2018

時值農曆七月,鬼門關大開,周街見人燒街衣,有時見到灰飛滿天,都咪話唔得人驚。但細心諗諗,有時股票仲驚嚇過鬼,遇上股災真係恐怖過見鬼。而其實,股票與鬼,有好多相似之處。

多數都會自我實現

正所謂疑心生暗鬼,每次行過黑漆漆的橫街窄巷,總覺得隨時有隻鬼跳出黎,而每次有這個想法,又真係特別容易撞鬼,但其實很多時聽到的鬼怪聲、見到的鬼怪樣,都是自己心裏面想像出來的畫面,自己嚇自己。正如股市情緒一樣,升時人人情緒高漲湧著入市,更加推升大市,跌時人人扔貨,更加推低大市,投資者常常自我實現了大市的升與跌,與愈覺得撞鬼就愈大機會撞鬼一樣。

寧可信其有

對於鬼,大家都抱著寧可信其有的態度,就算未見過,都盡量不與鬼接觸,以免觸犯鬼神招致惡運。在股票市場,投資者其實也應該抱持相同心態,不是不接觸股票,而是要抱持寧可信其有的態度,即使對後市有多大信心,如果市況確實在跌,不要盲目只相信自己,寧可信其跌,做好風險管理,保命更緊要。

心態決定境界

中國鬼節得人驚,何解外國鬼節又滿載歡笑?這全因我們如何對待之。你覺得鬼是可怕,你就會驚,你覺得鬼是可愛,你就會喜歡。股票投資也一樣,你覺得自己會輸,所以怕輸,時常戰戰競競,結果多數會輸,但如果你享受投資的樂趣,賺錢固然開心,蝕錢也視為一種學習,磨練技術,賺錢機會都大增。只有在過程中感到快樂,才能做好一件事,工作、投資或生活都是。

愈了解愈唔驚

鬼怪恐怖,因為我們對它的認識太少,而且不願去了解它,但只要明白鬼怪的本質,其存在的意義,很多相信有鬼怪存在的人,就算夜半敲門也不驚。股市恐怖,因為股海風高浪急,我們唔知大市幾時升幾時跌,幾時會損手爛腳,但只要我們努力學習,了解其運作,愈知得多,就愈有能力征服它!

成世人流流長,總會遇到幾個衰上司。跟著個衰上司工作,就算本來都幾鍾意份工,都可以因為一粒老鼠屎而慘被染污。要踢走衰上司是困難的事,大部份員工只能選擇離開,如果你都遇到有以下行為的上司,就祝你好運了。 ...
powerandmoney
衰上司常見行為
14 Nov 2018
香港打工仔入息中位數是16800元,搵到呢個數,意味著已經高過一半人口,一旦月入有3萬,更是全港收入最高的2成打工仔,簡稱「人中龍鳳」!現在話你知,如果有機會在網壇大滿貫執法一場比賽,也有3萬收入,你會(舌累) ...
powerandmoney
【人工包乜】 網球裁判搵幾多? 
13 Nov 2018