{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 04 Sep 2018

年青人初出茅廬,雖說可亂碰亂撞亂試,但也別看輕這個關口,如果及早明白到一些道理,好好把握機會,日後的路會易行好多。相反一旦虛度了這個黃金期,日後想成功則要花費多幾倍氣力。年輕人早日開竅,就早點踏上成功路。

揀公司要揀前景,不是待遇、名銜

經理、總監這些職位,聽落好吸引,但也不過是個網名,年輕人搵工,切記別受優美的職位名稱所誤導,又或者有公司以高薪聘請,一出來工作就搵幾皮野一個月,實際上都唔知公司乜頭乜路。揀工要揀公司的前景,大與細並非最重要,最緊要他們有美好的發展計劃,又肯給機會予新人嘗試,這個才是重點。

追尋夢想,不要只著眼於金錢

樓價持續上升,買樓置業突然成為不少年青人出來工作的首要目標與夢想。但是,人生的成就不應規限於有沒有樓、有沒有錢,年輕人應該做自己喜歡的事,憑一夥熾熱心及旺盛的鬥志,以及充足的體力與精神力,不計較回報,只管追尋夢想。況且,真心真意向夢想打拚的話,就有成功的一天,屆時金錢也會伴隨而來。

著眼於質素,別浪費金錢與時間

節儉是美德,是年輕人應該培養的習慣,但應慳得慳之餘,應使也要得使。如果為了慳錢而購買劣質貨品,過劣質生活,並不是好選擇。例如衫褲鞋襪,寧買高價高質,也不要平價劣質,劣質貨容易損壞,用不了多久又要再買,慳極有限。而更重要是,從中培養對每樣事都有高要求,自己工作起來也不會交劣質貨。

努力增值技能,不要舒適hea

初出茅廬,搵間大公司做,貪人工兼福利較細公司優勝,可以理解。但身處大公司,有穩定收入與生活,也要努力工作,爭取機會自我增值才對。爭取每個工作與培訓的機會,別怕新挑戰而只做好本份,甚至在工餘時也應該學習新技能,例如學語言、電腦等,趁年輕多試多學,別只顧happy hour、打機、旅行。

成世人流流長,總會遇到幾個衰上司。跟著個衰上司工作,就算本來都幾鍾意份工,都可以因為一粒老鼠屎而慘被染污。要踢走衰上司是困難的事,大部份員工只能選擇離開,如果你都遇到有以下行為的上司,就祝你好運了。 ...
powerandmoney
衰上司常見行為
14 Nov 2018
香港打工仔入息中位數是16800元,搵到呢個數,意味著已經高過一半人口,一旦月入有3萬,更是全港收入最高的2成打工仔,簡稱「人中龍鳳」!現在話你知,如果有機會在網壇大滿貫執法一場比賽,也有3萬收入,你會(舌累) ...
powerandmoney
【人工包乜】 網球裁判搵幾多? 
13 Nov 2018