{ SKIP }
文:MenClub 玄火  圖:互聯網
POSTED ON 25 Apr 2019

講到香港的練馬師,唔睇馬的朋友,成世人或者只是聽過一個名,叫「簡炳墀」,但自從上季開始,「羅富全」三個字開始傳遍中外,甚至被譽為華人最強。如果將練馬師比喻為教練,睇怕世界上無一種教練,搵錢速度可媲美佢哋!

難過登天

在香港,做乜都難,想做練馬師更是難上加難,基本上只能等待前輩退休,才有空缺讓有心人去考牌。除了能力之外,口才一樣重要,因為面試時講嘢唔叻,就會輕易被其他應徵者KO。顧名思義,練馬師的工作是練馬,照顧戰馬的起居飲食,行頭冷門,全港只有21個。

自僱人士

一個練馬師通常會由數十人團隊支援馬廄運作,旗下職員為馬會員工(包括副練馬師),唯獨練馬師是自僱人士,即是俗人眼中的老闆。正如所有「老闆」一樣,練馬師是沒有底薪,基本收入是每個月收取每匹馬1000元的練馬費,多有多賺,少有少賺,但這筆費用不足以支付基本開支,尤其是員工的薪水。

一年獎金

說穿了,比賽獎金是練馬師們最主要的收入,一場比賽通常頭5名的馬匹能夠攤分獎金,練馬師可獲9.2%,具體數字可能有別。換言之,一場本地大賽的冠軍獎金超過2000萬的話,著名練馬師拉到頭馬,收入便達到200萬,一個比賽日等於練馬師的印鈔日。

做足7

練馬師除了練馬之外,另一職責是揀馬,有時要親自飛到國外為馬主揀馬,購入後至少訓練3個月才能出賽。工作時間方面,隨著競爭愈來愈激烈,今日的練馬師通常是像便利店般全年無休,一星期做足7日,大約清晨5點開工,11點小休,之後再由2點做到5點左右,後生仔根本捱唔住。

65場頭馬

上季,羅富全以新丁身份橫掃馬壇,贏得65場頭馬,破盡紀錄,今季延續強勢,與師父蔡約翰爭逐冠軍練馬頭的榮譽,並將在428日的國際大賽冠軍賽馬日派出5匹良駒,為港爭光。為他贏到首場頭馬的叫「銘記心中」,個名改得好,今季已為馬匹入賬1.14億獎金,華人最強,當之無愧。

//普羅大眾只好自己救自己,才能倖免於難。//
powerandmoney
傑克 - 危城百姓自救方法
23 Aug 2019
阿里巴巴執行副主席蔡崇信豪花以23億美元,成為NBA布魯克林籃網隊的最大股東,也成為NBA史上首位華人老闆...
powerandmoney
玄火 - 【香港老闆】這個暑假搞乜鬼收購籃網?
21 Aug 2019