{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 19 Jul 2019

解?點解有些人總是盲目地固執?點解凡事只看到自己預設立場的一面?點解不懂得綜觀全局,立體地看事情?點解從來不會嘗試站在對方的立場想一想?點解自己永遠是對,對方永遠是錯?因為他們都欠缺批判式思維。

先不要先入為主

要訓練批判思考,首先要肯用腦思考,即是不要一開始就先入為主,永遠覺得自己是對,其他一切與自己立場不符的事情或想法,全部都是錯。不同人對不同事情必定有自己的立場,但立場可有,卻不能企硬,如果早已為自己的立場定下不能動搖的態度,又怎會有空間讓自己作多元思考?

經常吸收不同知識

思考,不是得把口,要對不同的事物有想法,懂得去思考,就必須要吸收各方知識,建立思考的基礎。所以,我們常叫年輕人俾心機讀書,並非要他們成為考試機器,而是學習文、理、數、通識,打穩根基,才懂得思考,學習中、英文,建立語言及表達能力,不會只懂講粗口。而成年人也要不斷學習新事物新知識,明知社交媒體才是今時最流行的溝通媒體,就不要只顧發表網誌。

接受不同角度的資訊

同一件事,不同的人去睇,會睇到不同的角度,從而產生不同的立場。尤其是在這個資訊氾濫成災,有字有圖有聲有片都並不一定就是真相的年代,如果只單一接受某立場的資訊,就一定無法培養到批判思考的能力。只有多從不同角度,甚至乎是相反方向立體地睇同一件事,再分析前因後果,這樣得出來的立場,會更為穩固及真實。

與不同立場的人理性討論

一個人關埋房門睇資訊,自己諗,未必諗得通全局,與志同道合的朋友傾談,又只會加強自己的立論,想不到另一面的觀點,因此,不妨多與持相反意見的人理性地討論,記著是理性的議事論事,藉以刺激自己及對方的思維,或會對事件有另一種新睇法,切勿宣洩情緒的吵鬧,這只是無意義的發洩。

一張23人國足名單,竟然寫錯了15個人名,有些直頭錯到離晒罩,唔係搞亂速成、拼音咁簡單。記者一夜成「名」,結果被起底見「全相」後,不僅獲得大批好心人原諒,甚至有人替她求情護花... ... ...
powerandmoney
玄火 - 馮京作馬涼 世豪變土豪
14 Dec 2019
從古至今永恆不變,男人必定喜愛樣靚身材正的女仔;但若要講到性格,尤其在這個時勢,女生如果有以下的特質,都會加好多分架!
powerandmoney
傑克 - 新時代女性的吸引力
13 Dec 2019