{ SKIP }
文:MenClub 路易斯  圖:互聯網
POSTED ON 22 May 2019

喺電動車廠 Tesla 最初推出 Model S Model X 嘅頭幾年,免費無限使用「超級充電站 (Supercharger)」一直係 Tesla 車主嘅福利之一,並受到唔少 Tesla Fans 嘅擁戴。不過隨住 Tesla 電動車用家越嚟越多後,加上經常有車主長霸充電站,令 Tesla 取消咗免費充電服務。但 Tesla 嘅免費使用「超級充電站」福利將要回歸喇,因為 Tesla 希望藉此推動庫存內嘅電動車銷售。

恢復免費使用「超級充電站」嘅福利目前尚未正式公布,但已經有舊 Tesla 車主賬戶收到包括現有 Tesla 車型,或者係已購買嘅 Model X Model S,都將能夠再次享受到無限次終身免費「超級充電站」服務嘅信訊通知。另外,Tesla 仲籌備緊一項「推薦碼」服務,每位已經擁有 Tesla 電動車嘅車主都會擁有最多5個「推薦碼」,如果使用「推薦碼」買車嘅新車主同樣會享受到終身免費「超級充電站」服務。

透過「推薦碼」購買 Tesla 電動車而取得免費使用「超級充電站」嘅計劃,目前只適用於無配備最新升級硬件嘅庫存 Model S  Model X 新車,而免費無限充電亦只適用於車主持有 Tesla 電動車期間有效,如果電動車擁有權變更或車輛被出售,免費無限充電福利就會發生變化。相信 Tesla 嘅新措施能夠有效燃起車主對 Model X  Model S 嘅購買欲,始終免費充電服務對於唔少車主嚟講非常重要。

來源:Electrek

換電高手要被滅絕了?
tech
【Apple出招了】iPhone以後唔可以周街換電啦!
19 Aug 2019
除了 Facebook Story 外,它旗下的 Instagram 亦同樣開放其功能,給大家發揮創意。
tech
【發揮想像力】Facebook 將開放 Spark AR 予所有人設計個人 AR 效果 ...
15 Aug 2019