{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 08 Jan 2018

唔知有冇巴打聽過「男人都會M到」呢個說法,雖然不同於女性M到會下體流血咁明顯,但其實男性每個月都會受睪固酮影響,喺情緒上同生理上都有所變化,情況就好似女性M到咁,所以坊間先會傳出男性都會好似女性咁有「M到」情況出現嘅說法。


咁其實「睪固酮」係咩,對男性身心又有咩影響呢?「睪固酮」其實係男性體內一種荷爾蒙,佢除咗會令男性產生性衝動之外,仲會影響肌肉、脂肪、骨量等等變化。一般而言,睪固酮會喺清晨達到高峰,所以會有「晨勃」呢個情況出現。另外亦有研究指出,男性每個月會有幾日情緒特別低落,好似女性M到時咁,都係因為受睪固酮所影響。

如果想提升返睪固酮,令個人開心返,不妨多啲啪啪啪或者做劇烈運動,都會令睪固酮升高。「M到」唔係淨係關女人事,其實都關男人事,如果每個月某幾日都特別唔開心,巴打就要注意一下喇。

有興趣嘅朋友嚟到日本時不妨去望望呢個型爆嘅「魔法陣叉電器」!
gags
齊做大魔法師!日本新出「魔法陣叉電器」
14 Dec 2018
無懼世事變改~還是越南越愛!
girls
超可愛越南歌手 Liz Diamond
13 Dec 2018