{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 03 Apr 2018
結婚,是人生其中一件大事,一個新階段的開展。別以為結婚只是一個儀式,婚前婚後生活不會有大轉變,結婚後,你不再單是父母的孩子,而是另一半的丈夫、妻子,責任可是倍升呢!所以,結婚不能一時衝動,必須要想清楚以下事情。
 
過早結婚難長久
外國有調查顯示,23歲前結婚的夫婦,高達60%會離婚收場。這個結局實屬正常,因為23歲是大部份人剛畢業不久的年齡,還未真正見過世面,面對花花世界的誘惑,對生活態度、價值觀等都有很大衝擊,與伴侶的想法容易產生變化而引致分歧,故此,較適合的結婚年齡是28歲之後,更明白自己想過甚麼生活後才決定結婚,就不容易分開。
 
年紀相若感情較穩健
此外,又有調查指,夫婦雙方如果年紀愈接近,離婚的機率也大為降低。這是因為雙方年齡相約,大家在同一個時代成長,生活感受較為接近,而且婚後一起邁向中年及老年,也更明白對方在每個階段所面對的事情,相反年紀相差較大者,成長步伐不相同,較易出現分歧及隔膜。
 
拍拖一年內結婚很危險
這世代時興閃婚,很多情侶在愛得最轟烈時覺得對方是對的人,然後不顧一切步入教堂,又或是年紀大了才找到愛人,於是心急想綁住對方。其實在激情時結婚是非常危險的事,激情會蒙蔽雙方的眼睛,看不到對方的缺點,婚後當激情轉淡,才發現對方的缺點是難以接受,結果離婚收場。根據統計所得,這種激情多數只能維持一年,一年後的相處就會見真章,屆時才考慮婚事也不遲。
  
同居無助結婚
很多情侶都認為,先同居可幫助雙方了解對方的生活習慣,發覺相處得來才結婚,婚姻就會長久。但美國耶魯大學有研究指,婚前同居而婚後離婚的機率高達80%!其實同居生活與婚姻生活是大不同,同居只是一同居住,雙方仍是男女朋友關係,仍以個人為單位生活,總覺得不必負太多責任,亦較為包容對方的缺點,婚後變成了夫婦後,就需要以家庭為單位生活,一同為家庭付出,所以別以為同居無問題,結婚也不會有問題。


就到聖誕,就到聖誕,大家開心,玩個痛快,但總有些行業、崗位,紅色假期仍要返工,眼看周圍充滿節日氣氛,有時真係好難集中精神在假期工作。如果老細、上司想員工保持專業,假期工作一樣做到與平日無異,不妨俾少少 ...
powerandmoney
如何讓員工假期時努力工作?
12 Dec 2018
又到聖誕,又到聖誕,調查話香港人平均每年外遊3次,常用旅遊格價網站出事,人人自危,長假期即將來臨,外遊兼睇波的體育迷,絕非少數,如果仍未訂波飛的話,亡羊補牢,為時未晚,睇睇下面的溫馨提示: 門 ...
powerandmoney
【飛前注意】 買平飛要靠自己
11 Dec 2018