{ SKIP }
「做運動對健康有益」呢個常識大家都知,甚至有人認為越做得多運動、身體就會越好。但日本《讀賣新聞》報導,其實每日做10分鐘左右肌肉訓練就已經能夠顯著減低健康風險,而且做得多仲有反效果! 據日本《 ...
曾幾何時,巴塞羅那件波衫就係一件藍紅相間、全無贊助商Logo嘅波衫,直到2006/07球季,波衫上先出現聯合國保護兒童基金會 (UNICEF) 嘅Logo,當時亦係以做善事嘅名義,巴塞實際上係「捐」咗個波衫位黎宣傳UNICEF,但 ...