{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 19 Mar 2020

股神巴菲特的名言:「在別人貪婪時恐懼, 在別人恐懼時貪婪」。但如何知道別人是恐懼還是貪婪呢?我們可嘗試跳出自己的思維,讓自己擔當別人的角色,當自己對市況有任何感覺時,就要用逆向策略操作。

毫不恐懼時,就要放手

跌市之初,你的戒心通常會較低,就算跌一千幾百點,都覺得此乃正常調整,已反映目前的壞消息,覺得可以睇定一點,不必急於止蝕離場。這個時候,應該用逆向策略,越感覺不到有危機,就越是有大危機,此時要做的不是等多陣睇下咩環境,而是趁機止蝕,輸少當贏。

很想低買時,就要忍手

而當股市跌多幾日,再下插多一千幾百點時,你眼見大部份股票的股價都已創新低,就會覺得這些股票已經非常低殘,心思思很想趁機在低位撈貨。這個時候,應該用逆向策略,當你越想出手撈貨,怕錯過這一轉之後,大市就會止跌會升,之後買唔到如此靚價,就應該遠離股市忍一忍手,因為低處一定未算低。

很想止蝕時,就要留手

然後當股市連環急挫,連續多日幾千點下跌,多次跌到停市,有貨在手的你會心諗真係唔知跌到幾時,開始感到心緒不寧,很想不問價將貨全沽,但求心安理得,唔想再見到賬面不斷虧損。這個時候,應該用逆向策略,因為跌到自己都真的怕了,變得坐立不安,被絕望包圍,此時多數就是轉機再現的一刻,應該要留一留手,別在最恐慌時沽貨,成為大戶的食物。

唔敢入貨時,就要出手

至於只持有少貨量甚至沒貨在手的你,面對市況連環急挫,一跌比一跌勁時,就會覺得此刻入貨與接飛刀無異,隨時損手爛腳,何必要在此時做爛頭卒?這個時候,應該用逆向策略,你萌生了驚恐情緒,市場上大把股民都一樣驚到不想看股市,更加不敢入貨,愈多人不敢入貨,就是最佳的入貨時機,如果真係怕接飛刀,也可以分段入市,作兩手準備。

既然早晚都要留在家中,不如趁機培養一些良好習慣,日後回復正常生活時,都可以生活得更健康快樂。
powerandmoney
傑克 - 抗疫培養好習慣
30 Mar 2020
疫情嚴重打擊香港經濟,各行各業的經營環境愈來愈差,前線如銷售、餐飲首當其衝,但後勤的的辦公室打工仔也一樣面臨被裁員的苦況。有良心的公司,也要迫於無奈選擇裁幾位表現麻麻的員工。要避免成為被裁一員,就要留 ...
powerandmoney
傑克 - 疫情工作注意事項
27 Mar 2020