{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 16 Jun 2020

人生漫長,每個階段都會面對不少逆境。不同性格的人,面對逆境有不同的態度,從而走向不一樣的人生。應對逆境態度沒有絕對的對錯,但了解不同的態度所帶來的結果,可能會讓我們日後面對逆境時有新的啟發。

承受

能稱得上是逆境,即是每日都要艱難面對,但難捱也要捱,捱得過,好境就會在眼前。要捱過逆境,就要努力承受各種壞境況,想盡辦法去捱,千萬不要放棄,放棄就徹底地輸了。同時也不要想繞路逃避,繞路可能比較容易,亦是一種解脫,但行錯了就很難返轉頭。

順受

時時刻刻都提醒自己在「承受」,有時的確好難受,但只要調整一下想法,把每個難關當成是一種考驗,那逆境就不再是逆境,承受也變成逆來順受。不過要留意,順受的或者比起承受更容易,但實際境況其實是是沒有改善。甚至一直順受,會使自己喪失了改變逆境的鬥志,結果就成為接受。

接受

當逆來順受變成了習慣,逆來的感覺就會慢慢消退,順受會變成接受,即是已經再感受到身處困境或艱苦的感覺,覺得這是正常狀態,更不會再有任何怨言。通常大公司的管理方針,就是希望員工接受現狀,不會有人反抗,亦不會有人想離開,公司就能處於穩定狀態,長治久安,但這並不代表公司的管治能力優秀。

 

享受

面對逆境的最高境界,是將之化為一種享受,即是令自己喜愛接受各種挑戰,愛上克服每個困難,享受過程中的辛酸。人性是在自己享受的事才會做得最好,如果你養成了一種享受與逆境博鬥的態度與鬥志,就更有能力去戰勝一個又一個逆境,以後就再沒有事情能夠擊倒你。

疫情之下旅遊業幾乎停滯,為減低成本唔單止本港航空公司要裁員,就連日本最大嘅航空公司ANA (全日空) 亦會裁員。不過沒有對比,沒有傷害,睇到ANA裁員安排,真係令人覺得係一間好公司。 圖片:Wikipedia ...
powerandmoney
【裁員】ANA 2022年前裁3500人 安排非常有人性
26 Oct 2020
大家有冇睇以「電腦之父」Alan Turing 為主角嘅電影《The Inmitation Game》?入面呀Alan Turing破解德國密碼嘅時候,咪喺個類似公園咁嘅地方嘅?呢個公園就係又稱「Station X」嘅Bletchley Park,後來就改建成為博 ...
powerandmoney
【FB】Facebook捐1000萬 救英國Bletchley Park
13 Oct 2020