{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 30 Jul 2020

全球手機出貨量排名於過去九年來,都係由Apple及Samsung壟斷第一,但據Canalys嘅最新分析,於剛過去嘅2020年Q2,即四至六月間,華為以5580萬部,超越出貨5370萬嘅Samsung,首次成為全球出貨量第一。

圖片:Canalys

分析指華為能夠成為第一,與肺炎疫情息息相關。對比上年同期,Samsung出貨量大跌30%,主因係其核心市場,包括巴西、印度、美國、歐洲等地都因肺炎痠情而大受打擊。另一邊廂華為海外出貨量其實都跌27%,但因為目前佢有超過7成貨量都係中國本土銷售,而中國本土銷售數字又因各種原因不跌反升8%,所以最後全球出貨量微跌5%,此消彼長之下就超越Samsung。

但分析同時亦指,隨住華為於國際市場更小心引進華為產品,其海外出貨量將難以大升,假若疫情後國際市場回復正常,單靠中國本土市場,華為出貨將難保持全球出貨量第一。

臨床實驗組織聯會指疫苗有可能係「潘朵拉的盒子」
tech
【疫苗】俄羅斯即將註冊首支疫苗 10月開始大規模接種
11 Aug 2020
消息指Twitter早前與TikTok方面進行咗一次有關「合併」嘅「初步商討」
tech
【TikTok】Twitter或加入競爭TikTok
10 Aug 2020