{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 07 Oct 2020

要講Seiko嘅歷史,就要追塑到1860年出世、年僅17歲就開辦鐘錶維修店「精工舍」嘅品牌創辦人服部金太郎。而你計一計就會發現,今年正正係服部金太郎先生嘅160歲冥壽紀念,亦代表係品牌推出紀念腕錶嘅好時候。而呢隻「Seiko Astron GPS Solar Kintaro Hattori 160th Anniversary」,就係Seiko為咗紀念呢個重要年份而推出架啦!

圖片:Thongsia

Seiko Astron GPS Solar Kintaro Hattori 160th Anniversary本質上都係一隻Astron系列嘅腕錶,所以功能上當然會有GPS衛星定位系統校正時間呢個系列賣點,而且亦係以光能驅動。而外型上,鈦金屬錶殼經超硬黑色塗層處理,錶冠、兩個按鈕、指針及12時時標就用上金色,黑金交錯感覺奢華。而個光面錶圈就唔係一個圓型,而係一個16邊形,每一個平面都代表服部金太郎的十年。之於錶底嘅金色底蓋就印有服部金太郎嘅名字、S字樣徽章、以及服部金太郎生前對Seiko嘅願景:「Onestep ahead of the Rest」。

圖片:Thongsia

Seiko Astron GPS Solar Kintaro Hattori 160th Anniversary限定推出2,500隻,售價為HK$28,900。

資料來源:www.thongsia.com.hk
講起中國白酒,大家第一時間諗起嘅會係茅台、高梁、女兒紅,而個情景如果唔係現代中國式應酬 (或者去飲啦下),就一定係武俠小說入面個大俠叫個小二「來兩斤好酒,切半斤牛肉」,反正就係唔會西方元素喺入面。但呢個 ...
watchesandwine
【佳釀】英國製中國白酒 「白酒協會」超乎想像
21 Oct 2020
潮流興環保,各個領域嘅不同品牌都以環保之名推出新服務或新產品當然都有啲品牌係拎走你啲嘢就當係環保嘅反正環保就係一個提升品牌形象嘅好方法啦。不過有啲品牌係扮環保,有啲就係真環保,好似日本嘅Ethical Spirit ...
watchesandwine
【佳釀】日本八萬杯Budweiser被棄 重製成「Revive」氈酒
21 Oct 2020