{ SKIP }
文:MenClub Dio
POSTED ON 29 Nov 2023
看到法拉利(Ferrari)F40都要打卡啦,還要有40輛同場,還要拉利紅。全因為今次活動係由法拉利舉行的,而且在主場意大利Maranello,吸引到來自世界各地的F40到場,而這次三日的活動,F40到了Fiorani circuit外,還有市內巡遊,官方指下一次活動就會集合另一經典拉利車款,會係......?
上年9月,Elon Musk話Tesla Cybertruck可以過河落湖甚至落海......到近月陸續交車,終於有人試試個Wade Mode。首先要去越野模式,之後就可以進入Wade Mode,之後需要10分鐘時間,就可以落水玩最多30分鐘......到底落 ...
autonews
【睇片】終於落水試 Tesla Cybertruck真係可以當船揸?
23 Feb 2024
70萬美元車價,全球限量19部,由意大利Zagato改裝Alpine A110而成的AGTZ Twin Tail,最正就係可以「甩尾」。車尾加長部件可以隨時拆下......出街睇吓泊咩位先算啦......? ...
autonews
【睇片】Zagato AGTZ Twin Tail致敬經典Le Mans戰車 真正可甩尾
22 Feb 2024