{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 24 Nov 2017
正當香港人對於「空姐」慢慢失去幻想之際,台灣方面近年就冒起好多人又靚身材又好嘅空姐,唔少更加成為「網紅級」嘅人馬。例如呢位被台灣網民稱為長榮之花嘅「Fafa」,就係一個好「兇」嘅空姐啦!

Fafa之所以出名,除咗因為佢樣靚身材正之外,最主要係因為佢上年曾經同阮經天傳緋聞。當時台灣傳媒拍到兩人一齊行街,「小天」仲借出棒球褸畀Fafa保暖,兼用部Lotus跑車送伊人返歸。雖然最後兩人都好乖咁各自歸家,但就已經令Fafa得到「面紅妹」嘅稱號,本身已經小名氣嘅Fafa最後不堪煩憂,將當時嘅Instagram成個Delete咗,去到今年5月先改名開返!

佢最後有冇同小天一齊,一齊又做過咩就冇人知。唯一可以知道嘅係今次Fafa「復出」,人依然咁靚,身材依然咁好!如果小天真係咩都冇做過,我會戥佢唔抵囉!
piglettickle on Instagram
晚晚過幾億畀佢!
girls
神似「千億新抱」? 大馬美女Zacklyn Lee
13 Oct 2018
笑到大家都溶!
girls
極甜美笑容 以色列美女Omer Nudelman
11 Oct 2018