{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 12 Nov 2018
細個睇武俠小說,入面出現啲外國人一定都係「金髮碧眼」,而且一定係靚女。但喺日常生活中,「金髮碧眼」嘅外國人其實唔多常見,搵個靚女就更加係難上加難——但「難」又唔代表冇嘅!

來自加拿大嘅Marina Laswick就係一個好例子!呢位1992年出世嘅Blogger/模特兒/攝影師完全附合金髮碧眼嘅定義,曾經參加過「Miss USA」選美亦證明佢外貌有返咁上下。雖然上圍嘅大小非常「本地化」,但171cm嘅身高加上良好嘅比例確保佢有一對白滑直長嘅美腿,對於平時行路都耷低頭望嘢嘅男士黎講應該相當吸引。

marooshk on Instagram
佢嘅身世就係當地近代史嘅見證。
girls
巴爾幹半島美女 Dajana Gudic
17 Jun 2019
澳洲真係咩都大啲!
girls
超誇張身材 Darcy Buchan
15 Jun 2019