{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 15 Jul 2020

早兩日同大家介紹過台灣直播主「牛牛妹」,或者會有人覺得佢真係太過妹妹,唔係你杯茶?唔緊要,今日介紹另一位「牛牛」過大家,而且佢仲同牛牛妹有住完全唔同嘅賣點!

圖片:niu013013 on Instagram

我好老實講,呢個「牛牛」係我上次寫「牛牛妹」時順手搵到嘅,佢同「牛牛妹」個名只係相差一個字,但名字嘅不同亦反映出佢哋外表上嘅差異,就係「牛牛」一啲都唔小妹妹!相反,佢有高挑嘅身形、尖削嘅面形,更加係一位內衣Model,整體氣質成熟得多,同「牛牛妹」可以話係魚與熊掌,我全都要!奇怪嘅係「牛牛」個IG到依家都係得九千幾人Follow,各位香港Gentlemen快啲去幫手推到佢過萬!

圖片:niu013013 on Instagram

niu013013 on Instagram
「邊個叫雨停?」呢個問題堪稱K房第一難題,但今日我搵到答案啦!
girls
【台灣美女】咁多年終於等到 長腿小姊姊「雨停」
31 Jul 2020
戴住口罩遮住個樣就一定冇嘢睇呢?又未必喎!
girls
【日本美女】日本OL的秘密 社長秘書「Maiko」
30 Jul 2020