{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 09 Nov 2020

大家有睇過以前啲破解變魔術嘅節目,應該都有印象舞台魔術嘅其中一個掩眼法,就係搵幾個樣靚身材正嘅性感女助手掩掩揚揚分散大家嘅注意力。咁如果個魔術師本身就已經係個樣靚身材正嘅性感女魔術師,即係以下呢位「御寺ゆき」,咁大家又覺得會睇得更集中,定係更分心呢?

圖片:terashi1220 on Instagram

卻說今年25歲嘅御寺ゆき曾經跟日本著名魔術師學藝一年,但後來就因為同師傅吵大鑊而離開,然後一個華麗轉身加入專出水著寫真女星嘅經理人公司「01Familia」,出道第一組寫真就係《週刊Young Jump》嘅封面,之後就繼續以「美女魔術師」之名活動,IG上除咗清涼寫真,亦有性感魔術師打扮,令一眾男Fans唔使學都識得出「變大變大變大」魔術。

圖片:terashi1220 on Instagram

不過近排佢就因為衣著而闖禍——唔係因為佢著得太少,係因為著得太多。卻說早前御寺ゆき舉行魔術表演,以佢一貫作風,觀眾們入場主要都係睇佢著得有幾性感,但結果佢就皮衫皮褲包到實咁出現,令觀眾頓感被騙。最後佢仲要上電視節目道歉,連主持人都話佢咁樣唔要得。香港嘅大家就冇被佢呃嘅福氣啦,唯有睇下佢IG嘅靚相啦。

terashi1220 on Instagram

於Coser圈中,唔係話你樣靚身材正就一定多人鍾意,靚得黎你都要Cos得出角色嘅神粹先算係一成功,而如果你兩樣嘢都做得出色,你就可以好似以下呢位「Shirogane_Sama」咁,成為一個有近60萬Followers嘅紅人! Tif ...
girls
【美女】繩縛Tifa太誘人 俄羅斯Coser「Shirogane_Sama」
24 Nov 2020
現年49歲的酒井法子自從2009年與前夫高相祐一因涉毒被捕後一直沉寂,直到近年積極打入大中華市場開拓客群先見起色,而其主要收入就來自各種晚宴表演,Fans付費參加嘅生日派對,以及年尾嘅公司晚會等。但近日又再有消 ...
girls
【日本】傳肺炎影響生計 酒井法子或收一億拍全裸寫真
13 Nov 2020