{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:MenClub
POSTED ON 10 Aug 2018
音響展職人系列 專業美女逐個睇
一年一度音響展又開幕,觀眾可以睇到離地而金光閃閃的超級發燒音響
不過除了冰冷無情的機器 正所謂人間有愛仲有一班專業專注的美女 為觀眾帶來資訊同溫暖
辛苦了一班為音響展努力工作推廣的美女
專注的職人是最美麗,大家又認為邊一位音響展的專業影音職人最專注呢?

Triangle法國式簡約美 AIO 3流動床頭喇叭音響 Triangle三角形係法國其中一間為人熟悉的喇叭品牌,有年資的音響玩家應該聽過其大名,三角的喇叭一向主打實而不華,聲音偏向通透清晰,走中性淡味路線,而且價格相 ...
hobby
Triangle法國式簡約美 AIO 3流動床頭喇叭音響
22 Oct 2018
角川Sneaker文庫早排就宣布,《涼宮春日的憂鬱》將會喺10月31日發表原稿120頁嘅短篇新作《七不思議Overtime》!
hobby
《涼宮春日的憂鬱》限定復活!10月31日推新作《七不思議Overtime》 ... ...
22 Oct 2018