{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 13 Aug 2018

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (七) 訊源(2)

上回我們提到訊源分為數位類比訊源和數碼訊源兩種,數位類比訊源已經基本和大家探討過,今日想討論一下時下最多人使用的數碼訊源。讓大家有幾多相關了解

何謂數碼訊源

數碼訊源始於CD的面世,CD在1982年面世,是一種用以儲存數位資料的光學碟片,原被開發用作儲存數位音樂,至今仍然是商業錄音的標準儲存媒體,我們指的數碼訊源就是由cd播放開始。

隨著CD唱片的普及帶領我們活在數位的時代中,再緊隨著電腦網路頻寬、儲存裝置容量、個人電腦處理高速發展,數位音樂不需再局限儲存在光學唱片中,先有數位流播放音樂的方式改變,再進而到網絡串流播放形式的改進,讓串流成為當下最流行又最個人化的音樂播放方式。

其實現在的數位訊源已經非常多樣化,只要是能將數位音樂檔案藉由儲存媒體或是透過網路讀取轉換為音樂內容的音響訊號,都可歸為數位訊源

時而勢易,音響器材也為之改變,以往玩音響訊源意味著一台CD播放機,如今CD播放只是數碼訊源其中一樣,因應網絡功能而發展的絡媒體播放器大行其道。

為了要理解得更全面,我們不如看看數碼音源器材中有那些重要組成部份。

首先我們先理解CD播放機的組成部份,CD機的構成是由CD轉盤,數位轉換器(DAC) Digital to Analog Converter, 時鐘部份、電源供應四個部份組成。正常一台CD播放機就有齊上面提到四個部份共同工作輸出訊號再交給擴音機處理放大。

其實CD作為訊源和儲存媒體,只是在轉盤上運作,除了CD外不管用那一種儲存媒體,播放file檔案還是串流音樂,其實都是通過讀取DATA去數位轉換器(DAC) Digital to Analog Converter作轉換訊號,所以DAC就是訊源的大腦

我們可將最影響訊源播放的部份及過程細分為以下幾項

  1. 訊號源頭例如CD轉盤  NAS 或電腦或隨身聽硬碟的讀取
  2. 讀取訊號給數位轉換器(DAC) Digital to Analog Converter轉換成類比訊號輸出
  3. 利用時鐘去幫助DAC減低和較正時基誤差
  4. 電源供應供電給各部份 (供電好壞影響聲音而電的轉換也可能產生噪音和干擾)

時機誤差就是音響聲音好壞最大的關鍵,減少時基差就是數碼音響訊源最根本的問題。

時基誤差(Jitter),指的是電子學和電信領域中,周期訊號與真實周期之間的差異,通常是相當於參考時鐘訊號而言。時基誤差會影響DAC的模擬輸出。數碼音響系統中,時機誤差是造成音質減損的明顯因素,數碼資料沒有錯誤,但是時基誤差問題較多時、還原的聲音就是差了一截;減少抖動是提高音質的有效方法,例如高精確度的振盪器為系統時脈(有些甚至用原子鐘)、非常精準的CD製作(XRCD)、使用I2S介面、導線機械線路等採用優良的結構及材料等等。

關於時基誤差這類物理題目相常艱深,小編認為無科學基礎下實在無法深入探討,只能記著一點時基誤差就是數碼音響大敵人

 

時下播放機大多可以USB輸入播放電腦檔案或經電腦或媒體放機串流

上面說的好像很複雜難明,其實買部cd機就是數位訊源,而現代的新型cd機有附加網絡播放和串流音樂播放的功能,也就是將幾種數碼訊源整合一起,作為入門玩家,買一台就可以,日後再就個別需要和功能分拆慢慢升級。

 

今天討論是想大家初步理解CD播放機的組成從而了解數碼訊源有那些不同部份。明天我們再探討數碼流的媒體播放模式…… 之後還會再探討DAC

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (六) 訊源(1)

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (五) 選擇擴音機 (2)

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (四) 選擇擴音機

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (三) 購買喇叭要注意的其他事

 【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (二) 準備購買喇叭要知的事

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (一) 基礎篇

我會唔會走唔出遊戲世界架?
hobby
【極迫真】GTA最新一集畫面將達到電影級別!
16 Aug 2019
PlayStation最新產品唔係PS5,而係新色澤手制同無線立體聲耳機 PS5要等到下年先有新消息公佈,不知不覺原來玩左PS4有6年咁耐,DualShock 4無線手制都己經出左25種顏色,比我所能理解數得出的色彩數目更多,最新 ...
hobby
PlayStation最新產品唔係PS5,而係新色澤手制同無線立體聲耳機
16 Aug 2019