{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 09 Aug 2019

你可能以為打得NBA嘅球員都一定身體質素爆燈,但原來事實並唔係咁,因為呢樣起碼並唔適用於上季NBA最佳中鋒Nikola Jokic身上。

金塊中鋒Jokic身高6尺10寸,唔好以為佢作為中鋒就一定好大隻,佢完全違反NBA嘅常理,就係無乜肌肉,甚至可以用肥黎形容。

你可以睇到坐喺度嘅Jokic大肚腩完全突出,完全同一個普通成年男人頂住個肚腩一樣,實在難以想像佢其實係NBA球員。

而較早前佢亦喺公開活動脫掉上衣,興奮跳舞,令佢嘅身型完全表露無遺。

《拳皇》唔打架可以做咩?
hobby
【格鬥少女風】《拳皇》唔打架,玩友情與愛情?!
13 Sep 2019
【西瓜不醉】日本人氣食好西「劈酒西瓜」DIY威士忌打爆請你食 中秋佳節,大家開開心心放好假,和家人朋友食好西,飲飽食醉,咩野煩惱都扔諸腦後,係呢個咁快活的日子,等我推薦大家製作一個專攻假日的好西食品, ...
hobby
【西瓜不醉】日本人氣食好西「劈酒西瓜」DIY威士忌打爆請你食 ... ... ... ... ...
13 Sep 2019