{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 16 Sep 2020
【實驗成功】微軟蘇格蘭海底數據中心兩年運作成功打撈祝捷

微軟(Microsoft)經過多年實驗日前成功證實其海底數據中心的概念「大成功」,二年海底實測Northern Isles 數據中心近期被打撈返起清洗檢查。將雲端的數據集中置放係海底一來唔受天氣影響,二來有水冷天然恆溫免長開冷氣節能,三更排除人為意外,唔會有領導忽然徒手拔插硬碟檢查破壞資訊,將來可以持續「掟」更多海底資料中心儲存數據。

由2014年開始,微軟(Microsoft)就計劃將數據中心放進海底,係理論上除左維修困難一項,海底可以滿足一個數據中心所需的所有條件。日前首個實驗測試就成功結束,微軟將2018年春天於蘇格蘭海岸海底部署的 Northern Isles 數據中心打撈檢驗,完成一個長達數年的實驗,證實雲端放海底十分可行。
數據中心位於放入海底的密封容器當中,免除陸上天災,氧氣、濕氣的腐蝕、溫度波動等等導致設備故障的因素。微軟特別項目研究小組經理 Ben Cutler 表示,由 Natick 計畫中的汲取的經驗也為微軟未來係資料數據中心上的設立提供左關於能源、水資源等相關重要的訊息。微軟指出,世界上大約有一半的人口生活係海岸 150 公里處以內範圍,藉由將數據中心建置於海岸邊,能實現短距離的數據傳輸,讓網絡速度可以更加流暢,滿足遊戲、影片等需要大量運算能力的應用需求。


同時,Natick 計畫的經驗令微軟更加了解數據中心如何持續使用能源。例如研究人員嘗試將水底數據中心同海上風力發電機共置方案,試為數據中心提供電力;或者採用岸上拉電線與傳輸數據所需的光纖電纜捆綁一起置入數據中心。相關經驗為未來設立新式數據中心提供好好的參考。是次實驗都證明水底數據中心的性能和可靠性十分優異。研究人員指出,水底數據中心的故障率只係陸上數據中心的八分之一;換言之,水底數據中心的可靠性比陸上高出 8 倍。Natick 計畫研究人員將研究相關差異的原因總結,希望可以將呢種優勢轉化至陸上的數據中心參考應用。


不過呢個只是可以選擇的其中一個未來方案,大家唔好誤會,現時我地的數據中心,絕大多數都係陸地上以恆溫冷氣大型集中存在。海底只是可行的未來,非現在。

男士們你會接受「整容液」女神嗎?相信作為女友答案肯定,但做老婆就.....問一問你身邊人敢唔敢睇《整容液》動畫?
hobby
【20分鐘變女神】韓國恐怖動畫《整容液》變靚惡魔都市傳說
21 Sep 2020
PS5上星期開始預購,相信唔少人都已經親身體驗過鋪頭排長龍、網站Load唔到諸如此類嘅問題,仲可能一路撳個F5一路鬧「索尼真係罪大滔天!」不過咁,索尼佢都知錯啦,日前於Twitter上公開向玩家們道歉,並承諾未來幾日 ...
hobby
【罪大滔天】Sony為PS5開賣混亂致歉 未來幾日再開預購
21 Sep 2020