{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 28 Jun 2024

過去我哋曾經為大家報導過,日本唔少卡牌店因為客人唔沖涼發出惡臭而禁止客人進入聲優於見面前提醒Fans們要沖涼等新聞,似乎「唔沖涼」就係日本御宅族嘅「特色」之一。不過據早前播出嘅日本節目《行列のできる相談所》,「唔沖涼」其實唔係御宅送「專利」,唔少日本年輕人都表示希望能夠「取消沖涼」。

話說早前播出嘅《行列のできる相談所》,進行咗一個專題,搵黎100名10代至30代日本男女,選出佢哋最想「取消」嘅日常生活習慣。結果發現日本年輕人最想取消嘅生活習慣有「返工」、「吹頭」及「刷牙」(共同第八)、「洗衫」(第七)、「化妝」及「洗碗」(共同第五)、「打掃」(第四)及「讀書」(第三)等,絕大部份都係可以理解,而且唔太會影響到人嘅。但令人震驚嘅係,「沖涼」竟然成為日本年輕人第二想取消嘅生活習慣,僅次於「料理」之後。

據《Pinzuba.news》引用同一個票選結果報導,日本年輕人之所以想「取消沖涼」,主要都係覺得沖涼好麻煩,「一天半日唔沖都冇咩所謂」。有趣嘅係從《Pinzuba.news》選取嘅投票者回應中,似乎可以見到女性受訪者更討厭沖涼;無獨有偶地,《行列のできる相談所》節目中搵黎三女兩男、共5位平均年齡25歲嘅藝人代表,亦係三位女藝人表示「今日不想沖涼」,更提出「唔想整亂頭髮」、「染髮後經常沖涼會好快甩色」等原因。

順提一帶,節目中仲搵黎另外一組平均會齡75歲嘅年長藝人做嘉賓,佢哋對於有咁多年輕人唔想沖涼表示十分驚訝,其中「後藤輝基」反問年輕組:「如果係大叔唔沖涼又得唔得呢?」結果年輕人藝人們立即激動反對。

不過大家又唔需要對「日本妹」產生戒心。事關雖然日本年輕人好想「取消沖涼」,但實際上都係有沖嘅。100名受訪者中有86人表示每日至少沖一次,兩日沖一次嘅人亦有6%,三日或以上先沖一次嘅人只佔8%。

資料來源:Pinzuba.news

唔使講到動畫化咁遠,相信井上老師肯繼續畫埋落去,Fans們已經心滿意足。
hobby
【動漫】《奧術》製作團隊希望將井上雄彥《浪客行》動畫化
17 Jul 2024
雖然都係叫《喋血雙雄》(The Killer),不過劇情就完全唔同晒,但同樣有白鴿。
hobby
【影視】吳宇森回歸執導!美版《喋血雙雄》公開首部預告
17 Jul 2024