{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 20 Jan 2020

有幾多個打工仔會對自己的工作很感興趣?可是生活迫人,工作還是要做,幸好工作間有好同事相伴,感情在每日的相處中慢慢建立起來。但時,每個人的生活步伐各異,昔日的好同事,突然會變成陌路人,而感情的消逝,總會有蛛絲馬跡……

與對方相處不再快樂

感情要好的同事,理應是工作間的戰友,工作時互相扶持,談談天,說說笑,很快又一天。如果有一天你發現與同事合作不再如意,不想再和對方一起加班,為完成工作而努力,反而想早點收工,而且與對方的話題又愈來愈少,談天說地時不再感到快樂,代表雙方的關係已開始變質。

突然對工作很多不滿

工作間有好同事相伴,可使每日的工作時間變得快樂,甚至使沉悶、煩擾的工作變得有趣,因為大家每日開開心心地過,成為討厭工作的遮羞布。可是,一旦這塊布的功效消失了,和同事相處不再開心,所有工作問題就會立即淨現,點解份工咁悶,工作咁繁重?突然很憎恨這份工,可能就是源於與同事不再夾得來。

常懷念過去的歡樂事

叫得好同事,想必大家一定曾經有美好的時光,可能是工作時互相鼓勵,共同捱過一個又一個艱難的項目,可能是放工後相約遊玩慶生日,共同度過一刻又一刻歡笑愉悅。但突然間,你拿出手機內的照片看,然後感概此情難再,懷念當日大家多麼真摰快樂的相處,今天卻又相對無言,原來感情已在不知不覺間流走。

喜歡獨自工作與午膳

大多數打工仔都喜歡與同事合作,互相分擔與提點,然後午飯時一起外出用膳,享受忙裡偷閒的一刻。尤其是午飯時間,可算是每日工作中難得休息的一段時間,如果在這麼緊要的時段中,竟然不想和同事開心度過,反而想自己獨處,享受一刻寧靜,同事對你來說也變成了不想面對的工作一部份。

WFH之後,為人父母的打工仔,其實比起在辦公室更痛苦,因為可能同時要做家務,仔女又不時走過來要你一齊玩。部份強國企業為防員工蛇王,要求在家工作的人事,需要在辦公室時間開直播,接受公司監督,香港需要仿傚嗎 ...
powerandmoney
玄火 - Work from home去行山唔得 咁Work in Office去煲劇呢?
25 Feb 2020
在這個爾虞我詐的社會,明槍易擋,但暗箭難防。我們在日常生活中,很多時候都會輸在一些魔鬼細節,蝕底左都未必知。
powerandmoney
傑克 - 魔鬼總在細節上
24 Feb 2020