{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 02 Jun 2022

唔少科學家、甚至首富Elon Musk都曾經講過,全球出生率普遍低下,會係人類文明未來數十年中必須要解決嘅問題。近日中國上海社科院就公佈研究,指出中國人口峰值或會比預計早十年到達,然後總人口數目就會掉頭向下,到世紀末時中國更有可能只餘不足6億人,即係比依家少六成。

圖片:The Conversation

中國國家統計局早前公佈人口數字,指全國總人口由2020年嘅14.1212億,微增48萬至14.1260億,生育率 (即每位女性生幾多個嬰兒)只有1.15,比起出名人口老化問題嚴重、人口已經減少緊嘅日本 (1.3) 都仲要低,換言之中國即將自上世紀60年代嘅大飢荒後,首次迎來人口下跌。值得一提嘅係,2019年中國社科院及聯合國人口展望,都估計中國人口要到2029-31年先會到達峰值,亦即中國人口下跌問題比預期早10年出現。

上海社科院估計,如果由2021年起,中國人口以每年1.1%下跌,到2100年時中國總人數只餘5.87億人,比起依家下跌近六成。

圖片:The Conversation

生育率下跌,會令未來勞動人口減少,陪隨住大量人口老化,就會對社會造成壓力。上海社科院指出,中國勞動人口 (即15-64歲人士) 已經於2014年到達頂峰,而高齡人口就會逐步上升,到2078年左右,高齡人口就會正式超越勞動人口,換言之令名勞動人口平均要供養多過一名老人,到2100年時每名勞動人口更要供養1.2名老人。勞動人口減少亦意味住薪酬上升,最終會將需要大量平價勞動力嘅製造業推離中國,前往越南、印度等國家尋求更低勞動力成本。

資料來源:The Conversation
唔少人細個嗰陣,都有煩惱過大學應該讀咩科,大致上都係於「興趣」及「收入」之間作出取捨,而依家嘅你又有冇為當時嘅選擇而後悔?根據美國一個求職網站做嘅研究,原來有44%大學畢業生都會後悔當初「揀錯科」,而災 ...
powerandmoney
【職場】近9成畢業生後悔讀新聞 畢業後滿意度同一樣嘢有關
16 Nov 2022
Elon Musk收購Twitter一事何謂峰迴路轉,由最初冇啦啦話買,到7月時話Twitter隱瞞假用戶數量又唔買,搞到Twitter向Elon Musk提告,而喺10月17日雙方上庭之前,Elon Musk嘅態度又黎個180度轉變佢依家又話買啦喎,仲係 ...
powerandmoney
【首富】臨上庭前兩個星期 Elon Musk又話會原價買Twitter
05 Oct 2022