{ SKIP }
文:MenClub 路兒  圖:MenClub
POSTED ON 25 Jan 2018
電動車如雨後春筍,最近Ford、Hyundai等都陸續有新車出台;本地有初創公司就看準市場,研發智能電動車充電站oneCHARGE,供電動車車主用App遙距查看及預約可用的充電站,唔使周圍左搵右搵,仲兼容市面超過九成電動車。
oneCHARGE Solutions創辦人之一Cyrus Chow表示,留意到電動車市場不斷增長,但車主卻經常遇到充電煩惱,例如無法在特定充電站充電,或充電站無空位。公司投資約一百萬港元,以一年時間開發oneCHARGE,可連接至手機App,檢視充電站的使用狀況,並直接透過App預約充電站,到達後亦可以利用App付款,收費則需要與停車場方面再商討。他又表示,公司投資大量成本於車規安全,符合IEC國際充電標準,兼容市場上95%電動車,只有個別大陸品牌未能支援。

Cyrus透露,oneCHARGE會於今年第二季率先於數碼港試行,並預計會安裝於公共停車場。oneCHARGE屬3香港初創企業計畫「3智城」的創新方案之一,由3香港提供NB-IOT窄頻物聯網技術及市場推廣等支援,協助初創公司將科研成果推出市場,呼應政府「智慧城市」的發展。
Prodigy智能泊位感應器亦屬「3智城」的參與方案之一,感應器透過低耗電量的NB-IOT技術,讓車主可透過App實時搵車位,了解停車場使用情況。
隨住串流平台出現,大家睇電視嘅習慣漸漸從「追劇」變成「煲劇」,已經再冇要趕住返屋企睇電視呢支歌仔唱。最近美國市場調查公司Nielsen發表最新報告,發現美國民眾喺電視上睇串流平台嘅時間足足佔咗整體嘅四分之一 ...
tech
【大趨勢】美國民眾四分一電視時間用於串流平台 Youtube、Netflix最受歡迎
18 Jun 2021
大家冇睇錯,亦都唔係改圖嚟!近日德國殿堂品相機品牌Leica同SoftBank合作,推出自家首部智能手機「Leitz Phone 1」,由德國團隊親自操刀設計,採用啞光黑色背蓋及銀色邊框,並喺機背右上角嵌上紅色經典Logo,整體充 ...
tech
【科技】Leica推出首部智能手機「Leitz Phone 1」
18 Jun 2021