{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 20 May 2021

唔少科幻作品中都會出現「量子電腦」呢種科技,而於2019年宣稱自己研發嘅量子電腦達到「量子優越性 (即係運算能力計到啲傳統電腦計好耐都計唔到嘅嘢)」嘅Google就同大家講,「量子電腦」唔再係科幻小說情節,而係即將成為現實!

Google於美國時間星期二舉行「I/O」發佈會,除咗講Android 12嘅新外表、AI發展之外,其中一個宣佈就係會於2029年完結前,開發出「可用嘅量子電腦」,以解決因為傳統電腦運算力不足、目前無法計算嘅全球氣象、人口膨漲以至下一次全球疫情等巨型問題。實際上會做嘅嘢,就係於美國Santa Barbara成立「量子人工智能中心」,入面會有Google首個量子電腦數據中心,量子電腦硬件研發中心等設施,根據《Wall Street Journal》報導,Google會投資數以十億計美金,務求於本年代結束前研發出可用嘅量子電腦。

Google前年聲稱取得「量子優越性」嘅「量子電腦」,其實只係包含少於100個量子位元,而黎緊要研發嘅「可用量子電腦」,目標係100萬個量子位元,可想而知研發難度有幾大。不過Google量子電腦負責人Hartmut Neven就指,佢哋有哂研發路線圖,非常有信心可以於2029年完成目標。

資料來源:The Wall Street Journal

隨住串流平台出現,大家睇電視嘅習慣漸漸從「追劇」變成「煲劇」,已經再冇要趕住返屋企睇電視呢支歌仔唱。最近美國市場調查公司Nielsen發表最新報告,發現美國民眾喺電視上睇串流平台嘅時間足足佔咗整體嘅四分之一 ...
tech
【大趨勢】美國民眾四分一電視時間用於串流平台 Youtube、Netflix最受歡迎
18 Jun 2021
大家冇睇錯,亦都唔係改圖嚟!近日德國殿堂品相機品牌Leica同SoftBank合作,推出自家首部智能手機「Leitz Phone 1」,由德國團隊親自操刀設計,採用啞光黑色背蓋及銀色邊框,並喺機背右上角嵌上紅色經典Logo,整體充 ...
tech
【科技】Leica推出首部智能手機「Leitz Phone 1」
18 Jun 2021