{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 06 Oct 2020

自1970年美國太空總署為表揚Omega對太空任務嘅貢獻,向品牌頒發「Snoopy Award」之後,每隔一段時間Omega都會推出「Snoopy Award」特別版限量腕錶,其中2015年出嘅第二代更加係炒到廿幾三十萬。不過去到最新出嘅第三代,炒價就應該不復存在——唔係話隻錶冇收藏價值,而係因為佢終於唔係限量發售!

Omega Speedmaster Silver Snoopy Award採用藍白配色,藍色陶瓷錶圈、銀製錶盤再加42mm不鏽鋼錶殼,整體明亮簡潔。九點小錶盤上嘅Snoopy公仔亦見童趣。不過隻錶嘅最大賣點,其實喺個錶底到。反轉隻錶你會見到佔大半個錶底嘅月球及遠景嘅地球,再加上乘坐住阿波羅任務「Command and Service Module」嘅Snoopy,本身已經相當悅目。但更神奇嘅係地球圖案其係係小秒針盤,每一分鐘自轉一圈;而坐住飛船嘅Snoopy就會因應計時功能而繞月飛行,比起個錶面更令人著迷。你又叫人點忍心戴上手遮住佢呢?

資料來源:Omega
講起中國白酒,大家第一時間諗起嘅會係茅台、高梁、女兒紅,而個情景如果唔係現代中國式應酬 (或者去飲啦下),就一定係武俠小說入面個大俠叫個小二「來兩斤好酒,切半斤牛肉」,反正就係唔會西方元素喺入面。但呢個 ...
watchesandwine
【佳釀】英國製中國白酒 「白酒協會」超乎想像
21 Oct 2020
潮流興環保,各個領域嘅不同品牌都以環保之名推出新服務或新產品當然都有啲品牌係拎走你啲嘢就當係環保嘅反正環保就係一個提升品牌形象嘅好方法啦。不過有啲品牌係扮環保,有啲就係真環保,好似日本嘅Ethical Spirit ...
watchesandwine
【佳釀】日本八萬杯Budweiser被棄 重製成「Revive」氈酒
21 Oct 2020