{ SKIP }
文:米  圖:互聯網
POSTED ON 01 Jan 2019

成日都話高手在民間,日本網友更加係臥虎藏龍,Twitter上不乏見到網友開心Share佢哋嘅神手作,今次呢個神手作仲威到連日本大型電影公司「東映」都Share埋一份,就知幾咁巴閉!皆因呢位網友整嘅手作正正就係「東映片頭風景模型」!

日本網友Jade(@jad_ko)平時鍾意整手工,特別擅長製作樹脂作品,今次佢就還原咗「東映片頭」,由於作品太出色,就連「東映」都Share佢嘅「東映片頭風景模型」。

單係製作浪花已經絞盡腦汁,不過亦無阻Jade嘅熱誠,最後成品果然非常之靚!

「東映」如果要出紀念品,完全可以考慮同Jade合作呀!

要胸肌有胸肌,要腹肌有腹肌,女女想點攬就點攬!
gags
代替你任女友魚肉 韓國肌肉猛男抱枕
22 May 2019
你哋又覺得當中邊個嘅童顏最可愛呢?
gags
變晒「超級小朋友」童顏Filter惡搞「復仇者聯盟」
20 May 2019